Lipnice nad Sázavou

Lomy jsou v průmyslově-přírodním stavu. Kolem nebezpečných srázů jsou místy výstražné tabulky a místy lano nebo podobná zábrana. Přesto může být přístup nebezpečný, stejně jako při plavání lze narazit na ponořené skály, větve. Voda je však průzračná, překážky JE vidět, je ovšem třeba si jich všímat. Zejména před lákavými skoky ze skály je asi dobré zjistit, zda v hloubce není vyčnívající balvan, konstrukce nebo cokoliv jiného.
Některé lomy jsou už v soukromém či jiném vlastnictví, oplocené, a tedy je nelze doporučit vůbec. V plánku jsou ohrazené pozemky vyznačeny šedou barvou.
Přestože lesní cesty jsou sjízdné mnohdy až k lomu, nemusí se pohodlnost vždy vyplatit. Policie si zde vjezd motorových vozidel občas hlídá. Maximálně kilometrovou vzdálenost z Lipnice nebo z Radostovic je lepší dojít pěšky.
Samozřejmě tu není ani zdání po občerstvení či hygienických zařízeních. Proto je třeba se předzásobit a podle vlastního svědomí také naložit s odpadky všeho druhu s vědomím, že se tu třeba budu někdy chtít ještě koupat.

Boris,na-nu at post.cz, léto 2002