Opatovický písák - Opaťák

Dlouhodobě zaběhnutá N-lokalita, největší N-pláž hradeckých naturistů, v sezóně mnoho desítek lidí, o víkendech i stovky.
Na tomto písáku byla od roku 2003 ukončena těžba písku, po léta ale již souběžně s těžbou byly ostatní části užívány k rekreaci. Téměř celý břeh je již alespoň trochu porostlý travou. Zatím ovšem tu ale nevyrostly stínící stromy, takže zájemci o stín si musí donést vlastní slunečník. Není tu zatím vybíráno vstupné ani parkovné. (Ovšem s výjimkou těch, kteří zaparkují v místě zákazu stání.) Hygienické vybavení se tu objevilo až od roku 2003 u stánkařů, kteří zajišťují poblíž svých provozoven mobilní WC a nádoby na odpadky. Není zde veřejně přístupný zdroj pitné vody.
Voda v písáku je vzhledem ke značné hloubce zpravidla velmi čistá i v době, kdy se již jiné vodní plochy zelenají řasami.
V současnosti probíhá v některých částech oplocování soukromě (k rekreaci) užívaných pozemků :-( Můžeme jen doufat, že v dohledné době nedojde k privatizaci celého obvodu tohoto písáku.
Severní břeh je narozdíl od ostatního obvodu poměrně strmý. Jsou na něm drobné plácky, užívané rozmanitě, často jsou tu rybáři, občas surfy, občas T-rekreanti, občas N.
Východní břeh podél teplovodu z Opatovické elektrárny a hlavní silnice Hradec - Pardubice je doménou textiláků.
Jižní břeh byl těžen nejpozději, osazenstvo zatím nijak "nevykrystalizovalo". Jsou zde oblasti s převahou T, ale mezi nimi i větší či menší skupinky N. Bývá tu poměrně volno i v době, kdy ostatní části jsou dost "obležené". Občas tu také zaparkuje jeden nebo dva stánkaři.
Hlavní N-pláž je na západním břehu, přilehlém ke zdi panelárny. Panelárna však nijak výrazně neruší, naopak chrání před hlukem od nedaleké hlavní železniční trati i od vedlejší silnice. Severní část tradiční N-pláže již (2001) zakoupil N-soukromník, pozemek si oplotil. Přesto zůstal ještě dostatečný úsek břehu pro N-veřejnost. Na pláž je tedy přístup pouze od jihu, od Opatovic. Jsou zde (2003) i ve všední dny 3 stánky s občerstvením (čepovaným, mraženým, grilovným i jednoduše vařeným) se stolky s lavičkami a slunečníky. Kromě toho u jihozápadního kraje vody vznikla plážová restaurace, která je symbolicky oplocená, ovšem předpokládá vstup v oblečení (vyžadovaná plocha textilu není určena).
Pro sportování (kromě téměř neomezeného plavání) je tu pouze písková plocha na volejbal či nohejbal, ovšem bez sítě. Najde se místo i na badminton, petang,... U textiláků si lze vypůjčit šlapací katamaran. Není omezeno používání vlastního surfu nebo bezmotorového člunu.

katamaran
Boris, mail: n a - n u p o s t . c z
jaro 2003

Nudisti sobě
Strach z další invaze výstavby kukaní podél písníku byl důvodem probuzení pudu n-sebezáchovy a vytvoření plánu koupě pozemku zbývající části n-pláže. Věci se ujal provozovatel sezónního občerstvení, který za spoluúčasti společníka a menší výpomoci naháčů dal dohromady přes 700 000 Kč potřebných na koupi pozemku. Rozloha dnes činí 4000 m2 a pozemek je oficiální nudistickou pláží.
Nahá současnost - množství nových služeb. Info: 604 545 401 (Josef Opaťák) V létě 2006 je n-pláž hezkým příměstským místem, které má svého správce (bydlí tady od dubna do října). Pořádek, posečená tráva, občerstvení 24 hod. denně je samozřejmostí. K novým službám dnes patří - možnost pronájmu karavanu přímo na n-pláži za popl. 100 Kč/os./den. Po dohodě s provozovatelem je možno v části lokality stanovat. U příchodu do lokality jsou tabule s vyznačením zákazu vstupu psů a textiláků. Obojí je kontrolováno. Textiláctví (viz foto) se zde nepěstuje z několika důvodů - za dlouhé roky sem chodí pouze naháči, textiláci jsou vykazováni nejen správcem ale především místními nudisty. N-pláž zaujímá pouze 1/5 celého břehu - místa pro textil je všude kolem spousta. Tolerovány jsou pouze dospívající t-děti. Celkově jsem odhadoval poměr textiláci:naháči cca. 5:95. Návštěvnost je za hezkého počasí cca. 800 lidí denně. Spotřeba 7 sudů piva, 2 sudy limonády, 100 steaků, nepočítaně uzeniny atd.

Skvělá budoucnost
Jako oficiální n-lokalita má Opaťák všechny předpoklady zdárného rozvoje. Na příští rok se plánuje vybudování sportoviště a dalších možností ubytování. Na rozdíl od přírodních n-lokalit je zde možnost pořádat velké n-akce sportovní, ale i společenské. Jako příměstská lokalita má Opaťák velmi dobrou kvalitu vody, která je srovnatelná s nejkvalitnějšími vodami v ČR. Výsledky testů mikroorganizmů jsou po celé léto výborné.
zurek, léto 2006