Tovačov, Troubky

Tovačovská jezera
Ke koupání jsou oficiálně uvolněna pouze dvě z jezer, a to západní a jižní. Severní je stále zdroj pitné vody. Místa, kde se dá koupat bez plavek, jsem označil na přiložené mapce. Zdůrazňuji, že se nejedná o oficiální N-lokalitu, ale o místa, kde se dá dobře "začít".
Troubecký pískáč
Zdůrazňuji, že oficiálně je zde koupání zakázáno, přesto každý rok je severní břeh okupován množstvím koupajících se lidí. Opět jsem na mapce označil oblast, kde se nacházejí menší opuštěné plážičky, kde se v létě vyskytují nudisté.
razdva.cz"> Ivo, jaro 2002

==============================================================
Mám obavy, že budou problémy s tovačovskou lokalitou.
Opravdu jsou uvolněna ke koupání pouze dvě ze tří jezer, a to jižní a západní. Na jižním jezeře se v jižní části nachází jachtklub, který má statut soukromého pozemku bez přístupu veřejnosti a na severním břehu se nachází písečná pláž zvaná "Bulharsko", která ovšem bývá velmi vytížená, takže koupat se zde bez plavek mohou pouze exhibicionisté. Západní jezero má pláže ve směru od Tovačova, kde je opět plno lidí. Na východní straně jezera jsou břehy dosti zarostlé. Ještě vloni se tam daly najít malé úseky s přístupem do vody a s určitým soukromím. Ale letos jsem zde ještě nebyl a je možné, že se situace změnila.
Co se týče troubeckého jezera stále platí zákaz koupání - pásmo hygienické ochrany II.stupně. I přesto se tam v největších vedrech koupaly stovky lidí. Osobně jsem navštívil právě plážičky na východním břehu, který je více vzdálen od přístupových cest a kde se vyskytují vzhledem k relativní opuštěnosti i vyznavači koupání bez plavek. Opět ale zdůrazňuji, že to nejsou žádné oficiální lokality, ale spíše lokality tzv. z nouze.
léto 2002

Rybníků u Tovačova je povícero. Jednak jsou tam opravdové známé chovné rybníky - v těch se určitě nikdo nekoupe, tam vás tak nejvýše může očichávat nějaký kapr, až se zaboříte do bahna. Řeč bude spíše o Skasovskych jezerech, která vznikla těžbou štěrkopísků. Tři se rozkládají na pravém břehu Moravy a jeden je u Troubek. Troubecký slouží jako zdroj pitné vody pro Přerov a je zde zákaz vstupu, natož koupání. Ovšem v létě se zde tradičně koupe mnoho lidí, takže v zájmu ochrany zdroje pitné vody zde policie provádí pravidelně zátahy za účasti místní televize. Někdy to vyřeší domluva, někdy čitelná pokuta. Tovačovská jezera byla v minulosti rovněž zdroj pitné vody, ale povodeň v r.1997 situaci dost změnila. Největší jezero , které je nejblíže k Tovačovu, je uvolněno pro rekreaci. Podle mých informací a zkušenosti jsou však břehy dost poničené. Pár plážiček se nachází ve směru od Tovacova, ale ty jsou v létě obléhány místním obyvatelstvem. Naturisté se spíše uchylují do oblasti brehu u betonárky na protější straně. Nic oficiálního zde není (tak, jak v minulosti před 10 lety). K dalším dvěma jezerům: Nejvzdálenější za betonárkou je rovněž otevřeno pro rekreaci, sídlí zde jachtklub a je zde známá písečná pláž "Bulharsko" vznikla z odkaliště po těžbě štěrkopísků. Ta bývá v létě dost plná. Ostatní břehy mimo oblast jachtklubu jsou dost nepřístupné. Poslední jezero vlevo před betonárkou je záložní zdroj pitné vody a kromě rybářů zde nemá nikdo co dělat. Doufám, že je to vyčerpávající informace. Ovšem situace se může letos změnit a třeba i sóloví naturisté se sdruží a vytvoří nějakou oficiálnější lokalitu.
razdva.cz"> Ivo, jaro 2004