Týniště - U Dubu

Koupaliště je na bývalém písáku, postupně se mění v rybník. Rybaření se tu ale neprovozuje (mimo majitele). Čistotu hladiny správce udržuje odsáváním v (našem N) rohu, kam vítr listí a podobnou špínu sfoukává, takže s tou rybníkovostí to není tak hrozné. Ani bodavý hmyz tu zpravidla neotravuje, ovšem jen do západu slunce. Po západu jsme už zažili tvrdé nálety komářích rojů.
Místo je obklopeno převážně borovým lesem, takže je tu závětří, i když jinde profukuje. Na velké N-vycházky to ovšem není, protože pár metrů od vody lesem probíhá oplocení koupaliště.
info-table
Provoz je v režii jedné rodiny, která u koupaliště i bydlí.
Dub
Název U Dubu se vztahuje k celé čtvrti, pojmenované podle skutečného dubu.
parking
Při příjezdu od centra města vítá tabule na okraji parkoviště.
Parkoviště u silnice je asi 200 m od vody, odděleno lesem. Není hlídané, ale je naproti řadě rodinných domů, je tedy jakž-takž pod dohledem. Ve špičkových dnech bohužel nestačí, tak se parkuje i podél silnice.
entry gate
Parkoviště u silnice je asi 200 m od vody, odděleno lesem. Není hlídané, ale je naproti řadě rodinných domů, je tedy jakž-takž pod dohledem. Ve špičkových dnech bohužel nestačí, tak se parkuje i podél silnice.
entry way
Z parkoviště se prochází do areálu asi 100 m lesní cestou napravo chatky, nalevo WC a sprchy.

Nudi pláž
Celé koupaliště není rozlehlé ani členěné, všichni vidí všude. Pozoruhodné je bezprostřední napojení N-části na T-část, kde stačí tabulka. Ale zdá se, že to docela dobře funguje.

nudi pláž
Pro mě je jedinou vadou, že N se musí pro výpravu ke stánku s občerstvením nebo na záchod oblékat. Vybavením N-části jsou pouze lavičky a odpadkové nádoby.
Výhodou umístění N části na severní břeh je slunce až do západu.
BT, 2004