Víchov u Stříbra

Jsem novým pronajímatelem a správcem Autokempu Víchovský rybník, který je situovaný ve velmi pěkném prostředí borového lesa těsně přiléhajícího k rybníku. O jeho vodě se povídá, že patří k daleko široko nelepší co do kvality v nejširším okolí (včetně Hracholuské). Jeho travnaté břehy chci nabídnout také naturistům jako smíšenou pláž.
K lokalizaci kempu: Ze Stříbra (okr. Tachov) směr severozápad na Planou (5 km) je křižovatka Planá-Záchlumí-staveb. dvůr SUS (rozhodně se neděsit ;)) a podél oplocení dorazíte do již zmiňovaného přírodního prostředí. V sezóně od května zde je vždy označení. Součástí kempu je kompletní sociální zařízení, ale i základní občerstvení a pod.

Petr Gajdošík (tel. 737981937 nebo 777160154), květen 2007