NATURISTA
Hlavní strana
       
ZPRÁVY   Naturistovy cestopisy
Východočeská koupaliště - aktuální stav vody

28. července 2006
Ing Jiří Klicpera CSc.

Upřesnění stavu masových koupacích vod v okolí Lázní Bohdanče k 28.7.2006

Hrádek-(Oplatil):
V posledním týdnu silný nárust oživení, v současné době 755 org/ml proti
celkem 185 na počátku týdne, ale + 8000 rozmnožovacích stadií řas a sinic a
také se snížila průhlednost vody z 5,0 na 3,5 metru. Teplota naopak stoupla
již na 27°C, index čistoty je 1,94 - výborná kvalita. Voda stále vyhovuje
všem požadavkům na koupání, ale budoucnost nejbližšího týdne je nejistá,
nastartovány jsou alespoň 2 druhy sinic, i když zatím neočekávám významný
výskyt nežádoucích organismů.

Čeperka - Gigant  :
Voda má zde nyní 28°C, ale průhlednost je nižší, jen 2,75 metru, což stále
ještě vyhovuje našim i evropským předpisům. Oživení je zde ale dosti vysoké,
téměř 5000 org/ml a rovněž zde je velké množství rozmnožovacích stadií řas a
sinic. Index čistoty je 1,98, vyhovuje. Prognóza: Kvalita vody se během
několika dnů může rozvojem sinic radikálně změnit k horšímu, nastartováno má
nyní 5 druhů.

Mělice:
Proti stavu na počátku týdne se počet organismů již tak vysoký ještě téměř
zdvojnásobil, je jich nyní 4350 v 1 ml. Teplota vody je zde stále 28°C,
zvyšování se již nedá očekávat, ale průhlenost vody se snížila na 2,5 metru
a index čistoty se nepatrně zhoršil na 1,94 - je tedy stejný jako na Hrádku.
Je zde poměrně značné množství sinic, ale zatím nepřevažují hygienicky
významné druhy. Zhoršení však může i zde nastat během několika dnů,
nastarováno má nyní nejméně 8 druhů sinic.

neděli 23.7. odpoledne:

Hrádek: Kapacita naplněna až po okraj silnic. Teplota vody je 26°C,
průhlednost 5 metrů se malinko zhoršila  - za posledních 14 dní malinko
přibylo mikroorganismů, nyní 182/ml, ale index čistoty je stále pod 2.
Sinice jsou ve zcela zanedbatelném množství, jejich další rozvoj v nejbližší
době neočekávám.  Vynikající kvalita vody ke koupání.

Oplatil západ (smí se tu již koupat) již má teplotu vody místy až
neskutečných 28°C, jinak 26°C jako Hrádek. Kapacita pro koupání je zde
nevyužita, je tu horší přístup k vodě. Oživení je zde ovšem vyšší než na
Hrádku, celkem asi 1800 org/ml a index čistoty také pod 2. Průhlednost vody
je nižší, "pouhých" 3,5 metru. Zatím sinice ve zcela zanedbatelném množství,
ale zde je možno očekávat jejich nárust během srpna. Zatím vynikající
kvalita vody ke koupání.

Mělice: Celá oblast je přeplněná návštěvníky. Teplota vody dosahuje 27°C,
průhlednost se snížila na 3 metry a index čistoty je 1,9 - velmi čistá voda.
Zádrhel je ovšem v oživení, protože za posledních 14 dní se zvýšil počet
organismů na trojnásobek a nyní dosahuje 2350 org/ml - více než
desetinásobek proti Hrádku. Zhruba čtvrtinu zde již tvoří sinice, letos
zatím není ta nejnebezpečnější ve významném množství, zato se ale ukazuje
jiná, která je obvykle přítomna v intenzivně obhospodařovaných rybnících a
je také původcem alergií...  Takže zde platí o kvalitě že s velkým
otazníkem, do budoucna se pak nedá očekávat nic moc lepšího. Doporučuji
sprchovat se po koupání pitnou vodou, pro malé děti si lze brát polévací
vodu s sebou do lahví, děti jsou na sinice citlivější.

A zvláštní bonbónek pro ty, co se koupou v kašnách: Test vody v hojně dětmi
užívané fontáně na náměstí v Lázních Bohdanči nedopadl v neděli odpoledne
právě slavně, voda má při teplotě 23°C zákal, vysokou hodnotu pH (10) a
velmi pochybené oživení se spoustou mikrozvířátek a řas, napočítal jsem
zhruba 34 000 organismů v 1 ml, tedy asi 200x více, než na Hrádku. Voda
opravdu ke koupání dětí nevhodná a to nepočítám s tím, že se někdo z dětí i
napije nebo do okruhu přidá. Ostatní kašny na tom ale nejsou o nic lépe, ve
většině z nich není voda upravována ani tak, jako v Bohdanči.

Přeji krásný týden!
Ing Jiří Klicpera CSc.
Za Školkou 647
533 41 Lázně Bohdaneč
http://web.telecom.cz/Inzenyrska.ekologie
Tel.,Fax: +420 466 921 106  Mobil +420 602 649 164