NATURISTA
Hlavní strana

Naturistické lokality
Česká republika

NUDA & NATURA 
Největší forum v ČR

NATURRELAX
Pražští naturisté

Tábor Nodropedů

Východočeští naturisté

ZPRÁVY Naturistovy cestopisy
Nudismus a křesťanství
Rozhovor dvou kolegyň o jejich víře, nahých kozách, překvapení, poznání a novém duchovním zážitku
Překlad z angličtiny: Abel Anglický originál

DIALOG
ZDROJ: Naturist Life International Jim C. Cunningham
NLI č.15, jaro 1996

Mnoho křesťanů z NLI se bojí, že je objeví jejich spolubratří. I když jsou vnitřně přesvědčení, že jejich nahota neuráží Pána, bojí se, že to ti druzí prostě nepochopí, a vyvolají skandál. Mnozí nás žádali o svého druhu apologetický „traktát“ bez obrázků, který by mohli dát svým spolubratřím, a vysvětlit tak svůj postoj. Nakonec jsem vytvořil to, co budete číst na následujících stranách. Protože moje spiritualita je nepochybně římskokatolická, nedokázal jsem vytvořit „obecně křesťanskou“ verzi. Pokud bude někdo inspirován k vytvoření verze z pohledu jiného náboženství, nadšeně jej podpoříme, aby to udělal a poslal nám svůj text.

I.
V kanceláři

Helena: Sofie, v poslední době se chováš nějak divně. není něco v pořádku? Obvykle sis ke mně přisedla o přestávce, ale teď to vypadá, že se mi vyhýbáš jako moru. Mám si vzít lepší deodorant, nebo co?
Sofie: No, Heleno, je mi to trapné. Chtěla jsem ti něco říct, ale nedokázala jsem to. Jsem z toho už utahaná, jak to v sobě držím.
H: To jsem tedy zvědavá, fakt. Sedni si a povídej. Nikdo tady zrovna není.
S: No, připadám si hloupě, ale myslím, že bude lepší říct si to hned. Minulý týden jsme byli s Edem na pobřeží. Procházeli jsme se po pláži, a byli jsme šokováni, když jsme narazili na lidi, kteří se koupali, slunili, hráli frisbee, a na sobě neměli vůbec nic! To už bylo samo o sobě špatné, ale řekli jsme si, že jsou to pohané, kteří neumí nic lepšího, a začali jsme se za ně modlit. Heleno, ty a Larry jste tam taky byli, i s dětmi, že? Viděli jsem vás - jen tak! Vytočilo nás to tak, že jsme skoro nespali. Heleno - před lidmi! Úplně nahá? Jak můžeš? A před malými dětmi! A všemu těmi chlapy! Museli jste tisíckrát smrtelně zhřešit smyslností!
H: Aha! Tak jste na to přišli! Jsme naturisté už léta, a víme, že něco takového se může stát, a někdo to špatně pochopí a rozhází ho to. Mrzí mě, že se to stalo vám. Podívej se, já fakt chápu, jak ti je. Larry a já jsme se cítili stejně, dokud jsme to sami nezkusili. Věř mi, hodně jsme se nad tím modlili a četli (zřejmě Písmo - pozn. překl.)
S: Chceš říct, že Msgre. Bouchard schvaluje, že běháš na veřejnosti s nahýma kozama? Vy jste se zbláznili!
H: To víš, že jsme se při zpovědi radili s několika dobrými kněžími. Popravdě řečeno, někteří to neschvalovali, ale jiní na tom neviděli nic špatného, pokud jsou naše úmysly čisté, a celá situace nebyla obscénní, jako třeba striptýz.
S: Pokud dlouho hledáš, vždy najdeš nějaké praštěné kněží, kteří požehnají hřích. Podívej se kolik lidí používá antikoncepci, i když to papež jasně odsoudil.
H: Ale br. Tom McNamara? Nejsvětější kněz, kterého známe?
S: Br. Tom řekl, že N.pláže jsou v pořádku? Nevěřím.
H: Sofie, miláčku, pracuješ tady se mnou na radnici už deset let. Byla jsem tvou dobrou a důvěrnou přítelkyní. Larry a já bychom za tebe a za Eda dali život. Vy jste pro nás na prvním místě po Ježíši. Opravdu si myslíš, že bych ti lhala, anebo že Larry a já bychom úmyslně dělali něco špatného? Vy znáte naši duchovní zralost a viděli jste mnohé její plody. Bolí mě to, co říkáš.
S: Je mi to líto, ale jsem tak zmatená a rozrušená.
H: Podívej, přestávka už končí. Co kdybyste s Edem dnes večer přišli, až dáme děti spát a pomodlíme se, a popovídáme si o tom trochu. Pokud nám k tomu máte sami co říct, pak máte možnost napravit bloudící sestru a bratra. Pokud ne, aspoň snad zmírníme vaše obavy.
S: Nemám dnes večer nic, ale stejně se cítím divně. Nebudete nazí, že?
H: Samozřejmě že ne. Nechceme se dotknout ničích pocitů, a nejméně ze všeho vašich. Na Sandy Hooku jsme byli mezi lidmi, kteří to chápou; nikomu jsme svou nahotu nevnucovali.
S: A co ti čumilové, co se tam procházeli a házeli pohledy na každou nahou babu kolem?
H: Čumilové? Myslíš jako ty a Ed?
S: Cože? Podle tebe jsme šmíráci?
H: No, museli jste půl míle procházet mezi naháči, než jste nás objevili.
S: Byli jsme prostě zvědaví, to je všechno - nevinná zvědavost.
H: Sofie, věř mi - my jsme byli prostě nevinně nazí, tak jak nás Pán stvořil.
S: Stejně mi to nedává smysl. Ani ždibec. Vy jste vedle. Dobře, přijdeme, ale nebudeme nahatí!

II.
Doma
Larry: Ahoj, Ede, ahoj, Sofie, sestro, pojďme rovnou k věci! Vypadá to, že jste nás načapali „in flagranti“, a máme si spolu hodně co vysvětlovat. Ale budeme se snažit nebýt defensivní, ale otevření a v modlitebním duchu. Chtěli bychom se s vámi podělit o to, jak jsme se přesvědčili, že nudismus nebo naturismus je v pořádku. Doufám, že i vy můžete být otevření, když se budeme modlit a spolu celou věc zkoumat. Pokud nás Duch přesvědčí, že jsme se dopustili nějakého hříchu, můžete si být jistí naším pokáním. Chceme jen sloužit Pánu.
Ed: Rád bych ti věřil, Larry. Vždy jsem si tě vážil a považoval tě za vzor - my oba. Nevíš, jak se nás to dotklo.
L: Posaďme se v obýváku a pomodleme se. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Všichni: Amen. Chvála tobě, Pane Ježíši!
L: Nebeský Otče, shromáždili jsme se ve jménu Kristově. Prosíme Tě, aby seslal svého Svatého Ducha, aby nás vedl k pravdě. Ukaž nám, co je správné, a dej nám sílu konat Tvou vůli.
S: Podej mi Bibli. Chci slovo Boží.
Čtení ze žalmů:
„ Oslavuji tě, protože jsem překrásně, nádherně utvořen. Překrásné jsou tvé skutky!“
H: Díky ti, Ježíši. Jsme Tvé děti, pouč nás. Svým prutem a svou holí drž nás na zelených pastvinách Své milosti a ochraňuj nás před vlky.
Všichni: Amen!
L: Chvalme Pána! Kde začneme? To bylo skvělé čtení.
S: Vybrala sis jej úmyslně?
S: Ne, to bylo dílo Páně.
H: Právě kvůli tomu jsme se před léty začali ptát. Bůh nás stvořil, a naše těla jsou nádherná. Dnes o přestávce jsi něco říkala o „ vystrkování koz“ na veřejnosti, Sofie. „ Kozy“ se mi nezdá být nejvhodnější výraz pro něco, co Bible nazývá „nádherné“.
S: Já vím, je mi to líto. Já jsem to tak nemyslela. Souhlasím, že bychom o svých tělech neměli mluvit tak hanlivě.
L: Víš, že jsem byl asi dvanáct let lektorem v kostele P. Marie. Jednou, předtím, než jsme se s Helenou stali naturisty jsem četl z Izajáše. Začínalo to:“ Protože sáti budete a sytiti se z prs potěšení jeho, protože sáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho!“ Málem jsem se udusil. Nepřipravil jsem se předem, a myslel jsem, že snad dostanu infarkt. Helena říkala, že jsem zrudnul jako řepa. Mluvili jsme o tom později. Bylo jasné, že by mě neměl přivádět do rozpaků žádný obraz, který si zvolil Duch Svatý, aby nás poučil. Ptal jsem se sám sebe, proč jsem upadl do takových rozpaků pouhou zmínkou o prsech. Přišli jsme na to, že s tím má hodně co dělat naše výchova. Podívejme se, kde se naše kultura dívá a mluví o prsech?
E: V Playboyi a Penthouse.
L: Přesně. Ale Bůh nedal ženám prsa proto, aby sváděly muže. Proč by nám křesťanům měli říkat v Playboyi, jak se máme dívat na prsa? Je Playboy náš Učitel a Pán? Místo toho, abychom uvažovali o prsech jako o erotických symbolech, měli bychom je vidět takové, jaké opravdu jsou: symboly něhy, výživy, mateřství.
H: A to samé lze říct i o ostatních částech těla: Bůh žádnou z nich nestvořil na to, aby se stala erotickým symbolem.
E: A co pohlavní orgány?
H: A které - Prsa? Ruce? Mé ruce jsou ženské. Copak při pohlavním styku neužíváme celé tělo - ruce, rty? Některé části používáme dokonce víc, než pohlavní orgány. Jak to, že nás nikdo nepovažuje za obscénní a nemravné, když na veřejnosti nenosíme rukavice a nezakrýváme si rty? Tělo je sexuální. Bůh stvořil muže a ženu. Ale vy se díváte na mé rty, jazyk, ruce atd., a nejste vzrušení, že? To není proto, že by nebyly sexuální, ale proto, že víte, že dívat se na ně tímto způsobem je cizoložství. A proč by to mělo být jiné z ostatními částmi těla?
E:“ Cizoložství? Podívej se, já se můžu vzrušit, aniž bych chtěl souložit! Popravdě řečeno, všechna ta nahá kůže na Sandy Hooku mě vzrušovala.
L: Počkej! my jsme byli nejmíň půl míle uprostřed „nahé“ části pláže! Pokud jste se domnívali, že je to špatné, když jsme nazí, vyplývá z toho, že stejně špatné je, když se na to díváte. Ale já vím, že jste dobří, cudní křesťanští bratři, a věřím vám, když říkáte, že jste se nechtěli vzrušovat. To je prostě náš pohled. Chceme svá těla vyjmout ze zvrácené kultury, která chce všechno změnit na sex nebo jiný hřích. Nechceme hrát hru tohoto světa, a nechceme, aby určovala pravidla hry dětem království. Pánem tohoto světa je temnota a hřích byl vypuzen. My jsme dětmi světla a dne. V Kristu, našem Králi „jsme víc než vítězové“. „ Čistému je vše čisté“ Naše těla - každý kousek - jsou svatá, čistá a prostá. Chceme se podle toho chovat, proto nenosíme plavky, které byly stejně stvořeny jen proto, aby vzbuzovaly chtíč, ale Nejsvětější Bůh, který stvořil naše těla ke Svému obrazu to neudělal kvůli tomu, aby po nich lidé chtivě vzhlíželi. Proto dáváme přednost nahotě, pokud máme všechny důvody předpokládat, že na blízku není nikdo, koho by se to dotklo.
H: Věřte mi, kdybychom věděli, že se toho dne chcete projít po n - pláži, nebyli bychom tam.
E: Ale udělal by Ježíš nebo svatí něco takového? To si neumím představit.
L: Je těžké si představit Ježíše a světce, jak dělají spoustu věcí, které dnes děláme my, počínaje jedením brambůrek a koly u McDonalda a konče kuželkama. Dokážeš si představit Ježíše v našem kuželkářském družstvu?
E: To ne, ale určitě by se nám hodil, že?
H: Kultury se od sebe velice liší, Sofie, ty nosíš plavky, ale nedokážeš si představit, že by se takhle oblékala Panna Marie. Ale nemyslíte si, že se myla houbou v malém jednopokojovém Svatém domě v Nazaretu? A nenapadlo vás, že na cestě do Egypta se koupala v řece, stejně jako Batseba, kde ji mohli vidět? V té době neměli doma koupelny, a domy byly malé. Každý se běžně koupal na veřejnosti, a falešný stud ve velkých židovských rodinách v přecpaných městských čtvrtích prostě neexistoval.
E: Počkej. Bathseba byla Davidovou spolupachatelkou v cizoložství. Všechno začalo tím, že se koupala nahá tam, kde ji každý mohl z hradeb vidět. Aspoň jedna část Písma podporuje náš pohled.
H: Přečti si to ještě jednou, Ede. Nikde se neodsuzuje jen za to, že se koupala - odsuzuje se jen Davidovo trestuhodné zneužití této mravné, běžné situace, to, že si ji vybral za předmět své chlípnosti.
S: Ale proč nudismus? Zní to jako kult?
L: Připouštíme, že je to trochu přehnané, ale my tím jen narovnáváme to, co deformoval kult Playboye. G. K. Chesterton řekl, že jediný způsob, jak narovnat ohnutou větev je ohnout ji co nejvíc v opačném směru.  Pokání, které jako křesťané děláme je právě takové. Naše podstata je pokřivená prvotním hříchem. Je náchylná ke zlu, a ne ke spravedlnosti. Pokání je přehánění, ale je to účinný lék, a jeho prováděním rosteme k dokonalosti. Z tohoto důvodů to mnozí svatí zjevně přehnali ve svém umrtvování těla.
E: Dobře, a co umrtvování, když už o něm mluvíš? Co je na tom takového kajícného, když dovádíš nahý a hraješ na pláži frisbee?
H: Ale jdi, Ede! Ty nikdy nedovádíš? My všichni potřebujeme odpočinek! I velcí zakladatelé náboženských řádů vyžadovali denní společný odpočinek. Když to děláme nazí, nejen že lépe relaxujeme, ale zároveň si připomínáme své tělo. Měl bys vědět, že naturismus není střed, kolem kterého se točí náš život. Nicméně jsme zjistili, že je to velice užitečná součást celkového obrazu našeho života. Někteří z nejvíc kajícných světců byli nudisté.
S: Neblázni! Aspoň jedno jméno!
H: No, nejsem sice chodící encyklopedie světců, ale jen tak z hlavy si vzpomenu na několik, např. sv. Marii Egyptskou a sv. Onofria. Ve Vatikánských zahradách je mu dokonce zasvěcená jedna kaple. Na jednom obraze má na sobě jen vlasy. Sv. František s Assisi se svlékl donaha na návsi, aby ukázal, že jedině Bůh je jeho Otec, a on a bratr Ruffino kázali nazí v kostele. Izajáš prorokoval tři roky úplně nahý, protože mu to přikázal Bůh. Také mnoho tradičních obrazů sv. Jeronýma jej ukazuje, jak si úplně nahý v poušti rozbíjí hruď o skálu. Pak tady máme prvního papeže.
S: Blázníš! Sv. Petr?
H: Samozřejmě. On a další apoštolové a patrně i sám Ježíš lovili ryby nazí, dokonce blízko břehu. Jen si přečti konec Janova Evangelia.
S: To už je moc! A co Adam a Eva? Když zhřešili, udělali si šaty z fíkového listí.
H: Pokud bys je chtěla dnes napodobit, musela bys chodit nahoře bez.
S: Cože?
H: Přečti si tu pasáž Geneze. Eva si zakryla pouze dolní část!
S: Aha, takže mám aspoň napůl pravdu?
L: Ani ne. Proč si myslíš, že si udělali ty zástěrky?
E: Protože zhřešili.
L: Téměř polovinu dějin Církve bylo zvykem křtít lidi ponořením, nahé, v kostele, s ostatními věřícími obou pohlaví a všech věkových skupin. Četl jsem to v Apoštolských konstitucích sv. Hyppolita. Symbolizovalo to skutečnost, že křest odstraňuje všechen hřích.
S: Ale Bůh sám jim dal kožené zástěrky než je vyhnal z rajské zahrady. Chtěl, abychom nosili -
H: - kožené zástěrky? Znamená to, že nemáme nosit fíkové listy, nebo polyesterové pletené šaty? Zastavila ses vůbec někdy, a uvažovala, proč jim Bůh vlastně vyrobil ty zástěrky?
S: Kvůli cudnosti, samozřejmě.
H: Sofie, miláčku, vždyť to byli manžel a manželka! Vidělas někdy Eda nahého? A šla jsi se potom vyzpovídat? Nedělej logické závěry! Podívej se na celou Genezi 3. Bůh trestá Adama a Evu a jejich potomstvo. Vyhání je z idylického ráje do krutého, nelítostného slzavého údolí. Tím, že jim dal kožené zástěrky, dal jim něco jako dárek na rozloučenou - něco praktického. Fíkové listy by byly docela dobré, kdybychom si jenom chtěli zakrýt pohlaví. Ale nebyly by k ničemu při chůzi. Bůh jim přibalil praktický dárek, protože i když trestá naplno, je milostivý i když trestá. Chvála Pánu!
E: Když už jsme u Geneze, jak je to s tím, když Noema přistihne Chám nahého a starý Noe za to na něj přivolá peklo?
L: Zase to musíte číst pozorně. Chám zesměšnil svého otce. To byl velký hřích. Šém a Jafet naopak projevili náležitou úctu svému otci, který nebyl jen nahý, ale opilý do němoty, když jej zakryli. Ale aby bylo jasno, nepřikryli jej kvůli tomu, že byl nahý. Michelangelo namaloval oba dobré, poslušné syny, jak se vracejí přikrýt Noema, přesně jak říká Písmo, ale namaloval je taky úplně nahé!
S: Hm, no a co? To je prostě umělcova interpretace.
Ed: Jo, on přece není papež!
L: Papežům, včetně našeho dnešního, se ta interpretace musela líbit, protože ta malba je ve Vatikánských pokojích.
H: Jo, my jsme to viděli, ještě se spoustou další nahoty ve Vatikánském muzeu. Je tam i Raffaelova nástěnná malba, ukazující Noema, dohlížejícího na stavbu archy, a i když on sám má cosi oblečené, všichni dělníci, stavějící archu jsou úplně nazí. Tesaři asi tehdy pracovali takhle.
Ed: Uf! Chvála Bohu, že tehdy neměli elektrické cirkulárky!
S: Jo, možná by se pak Země znovu nezalidnila!
H: Jsem ráda, že máte trošku lepší náladu. Díky, Ježíši!
Ed: Jo, musím říct, že to pomáhá, když o tom mluvíme. Bylo nám mizerně, když jsme to všechno v sobě drželi.
S: Já myslím, že by bylo lepší, kdybyste nám to řekli rovnou, a dokonce nás jako svého bratra a sestru v Kristu zahrnuli do svých mnoha modlitebních úvah.
H: No, my jsme o tom často uvažovali, ale báli jsme se, že to někdo špatně pochopí. Je to citlivá otázka.
L: Víte, může to znít divně, ale pro mne je být nahý duchovní zážitek (pro mně taky - pozn. překl.) ne že by to byl sám o sobě duchovní zážitek, ale je to další vnější věc, která mi velmi pomáhá být připravený k milosti Boží. Mám silný pocit úcty k sobě, ostatním i ke všem stvořením. Lidé se mi zdají hezčí, podobní Bohu a důstojní, když jsou nazí (jak kteří - pozn. překl.). Ježíš řekl:“ Což jest před lidmi vysokého, ohavnost jest před Bohem.“  Lidé si libují v bohatství a krásném oblečení, ale Ježíš řekl, že divoká květina je v Božích očích krásnější, nežli král Šalamoun ve vší své slávě. Ale na stejném místě říká, že lidské bytosti jsou v Božích očích mnohem víc, nežli plané květy. Nic tedy není hezčí, než nahý člověk. Pokud to tak nevidíme, nemáme Boží pohled.
Ed: Vidím, že jste do toho neskočili po hlavě, ale mám další otázky.
L: Ven s tím, chlapče.
Ed: A co pocit studu? Při svém studiu prvotního hříchu jsem se poučil, že „ stud z nahoty“ je jedním z důsledků prvotního hříchu. Žádný z účinků prvotního hříchu se křestem okamžitě neodstraní. Křest odstraní všechen hřích, ale účinky zůstávají. Chcete vy dva říct, že to není pravda?
L: Vůbec ne! Máš úplnou pravdu. Ale kdo kdy řekl, že bychom měli podlehnout kterémukoliv z účinků prvotního hříchu? Nepoddáváme se nemoci; bojujeme o uzdravení. Nepoddáváme se stárnutí; bojujeme za dlouhověkost. Nepodáváme se zatemněné mysli; hledáme poznání a poučení. Nepoddáváme se nedostatku posvěcující milosti, ale jako požehnaná Panna Marie usilujeme o to, abychom byli milostiplní.  A nakonec, nepoddáváme se smrti, ale vítězíme nad ní naší nadějí v Kristu. Proč by měl být „stud z nahoty“ jediným účinkem, proti kterému jsme bezmocní? Ne! Můžeme jej snadno porazit! Vypadal snad kterýkoliv z tisíců naháčů na Sandy Hooku v rozpacích?
S: Ne, právě to bylo takové zdrcující!
H: To proto, že jedinou opravdu hanebnou věcí je hřích. Pokud tvrdím, že moje tělo je vzácný dra Boží, oslavím ho tím, že se budu stydět, když se na něj někdo dívá? Nemám jej chtít vystavit na obdiv?
Ed: Neřekl k tomu něco papež? Neodsoudila to Matka Církev?
H: Odsuzuje necudnost, ale nedělá si nárok na to, že to umí definovat pro každou kulturu zvlášť. Četli jsme knihu o cudnosti a mravnosti. Byl tam skutečný příběh o dvou sousedících biskupech v Oceánii. Jeden dovolil svému stádu, aby chodilo na mši ve svém domorodém oděvu, což u žen znamenalo obnažená prsa. Jiný donutil své ovečky přijmout normy evropské země, ze které přišel. Ten druhý pokáral prvního, řekl jak je to obscénní, ale ten druhý v odpovědi bránil nahotu, a komplikované luxusní evropské šaty označil za skutečnou obscénnost.
S: Ale nahé kozy v kostele?
H: A zase. To nejsou „kozy“! To jsou prsa! A Bůh je stvořil a miluje je nekonečně víc, než kteroukoliv nábožnou sošku.
L: Když mluvíme o papežových názorech, my jsme si koupili knihu, kterou napsal, když byl ještě kardinál v Polsku. Já vám z ní přečtu, tady jsem si to označil:

„ Nahota sama o sobě není nestoudná ... O nestoudnost jde pouze tehdy, když nahota hraje negativní roli ve vztahu k hodnotě osoby, pokud je jejím cílem vzbudit žádost, v důsledku které je osoba v roli předmětu potěšení.“

Zabývá se dokonce i problémem skandálu, a říká, že když někdo jde na takové místo, jako je Sandy Hook, a ví, co tam je, a touží po tom, je sám odpovědný za svůj hřích, ne ti, kteří pouze následují kulturní normy.
H: Podívejte se, přátelé, my vás nechceme obrátit na naturismus, chceme vám jen vysvětlit, proč to děláme, abyste mohli dnes v noci spát.
L: Ale byla by to velká legrace, podělit se o ten zážitek s našimi drahými bratry a sestrami...
S: No, musím říct, že se cítím mnohem líp. Já si pořád myslím, že jste blázni, a nedočkáte se toho, abyste čuměli na mé ko-
H: - prsa!
S: Hop, no jo.
Ed: Půjdem. Máme co dospávat. Dali jste nám hodně látky k přemýšlení.
L: Můžu ti dát víc?
Ed: Co jako myslíš?
L: My máme předplacený čtvrtletník, který se zabývá těmito problémy. Jmenuje se Naturist Life International (NLI). Můžete tam sami napsat. Mají adresu: P.O.B. 300-H, Troy, VT 05868 USA. Stojí to jen 25$ ročně (jen, hehe - pozn. překl.). Pro nové zájemce mají starší čísla za 5$. Informace jsou zdarma. Je to velmi křesťanský časopis, vydavatel je sám zbožný katolík. Nechcete si půjčit nějaké číslo?
S: Jsou tam i pornografické fotky, nebo je to jenom text?
H: Sofie, jsou tam spousty velmi vkusných fotografií, ukazujících cudnou, nevinnou, rodinně orientovanou nahotu (no jo, ten překlad je doslovný, fakt - pozn. překl.). Věř mi, je moc hezký. Pamatuj si, že jeden obrázek je víc než tisíc slov (svatá pravda! - pozn. překl.)

III.
Znovu v kanceláři
H: Ahoj, sestro, chvalme Pána! Jak jste dnes spali?
S: Nazí! A nezavřeli jsme oko!
H: O čem to mluvíš?
S: Neovládli jsme svou zvědavost, a přečetli jsme od začátku do konce to číslo magazínu Naturist Life International, dvakrát. To je neuvěřitelné! Byli jsme moc vzrušení na to, aby jsme spali! (hehe - pozn. překl.) Byly tam dokonce fotky nahých trapistických mnichů!
H: No jo, nejsou to andělští duchové! Taky mají těla!
S: A naturistická mše pod širým nebem? To je neuvěřitelné!
H: Takže jste přesvědčení?
S: Kdy zase jdete na Sandy Hook?
H: Děláš si legraci! Příští neděli, po mši, pokud bude počasí.
S: Čte se tam Bible?
H: Jo, přines si ji tam. Dej mi pusu, sestřičko. Jseš skvělá, Sofie.
S: Ale nic jsem ti neřekla!

Poznámky

1/ Žalm 139,14
2/ Srov. Žalm 23,1 násl.
3/ Srov. J, 10,12
4/ Izajáš 66,11
5/ Srov. Mt, 5,28
6/ Srov. Řím, 12,2
7/ Srov. Zj, 12,9, a J, 12,31
8/ Srov. J, 12,36, Lk, 16,8, Ef, 5,8 atd.
9/ Řím 8,37
10/Tit 1,15
11/Srov. I Kor, 6,13 - 20
12/ Srov. Gen, 1,26 a násl.
13/ Srov. II Sam, 11,2
14/ G.K. Chesterton, On Growing Straight (Vyrůstat rovně)
15/ Srov. I Kor, 9,25
16/ Srov. Tomáš z Celano, Život sv. Františka
18/ Srov. Izajáš, 20,2 a násl.
19/ Srov. J, 21,7
20/ Srov. Gen, 3,7
21/ Srov. Jean kardinál Daniélou, Bible a liturgie, Univ. Notre Dame, s.38
22/ Srov. Gen, 3,21
23/ Srov. Gen 9,20-29
24/ Lk 16,15
25/ Srov. Lk 12,27
26/ Srov. LK 1,28
27/ Srov. I Kor 15, 55 a násl.
28/ Karol kardinál WojtyŁa, Láska a odpovědnost, Farrar, Strauss &Giroux, New York. ss. 176, 186, 189 a násl.

Upozornění

Jeden křesťan mi řekl, když si přečetl tento dialog:“ To je skvělé! Dám si pár kopií do auta!“ Z tohoto důvodu dáváme tímto svolení každému k volnému kopírování pouze tohoto článku za těchto podmínek:

1/ Nic nesmí být přepsáno nebo nějak změněno
2/ Autor i vydavatel musí být uvedeni s plnou adresou.
3/ Nikdo nesmí článek prodávat.
4/ Jiné publikace, které by si jej přály přetisknout si musí napřed pořídit naše specifické písemné svolení.
5/ Žádný překlad do jakéhokoliv jazyka nesmí být publikován bez našeho písemného dovolení.

Diskuze k tomuto tématu : Naturismus a křesťanství