NATURISTA
Hlavní strana
Nezisková organizace na podporu naturismu v ČR                        
SK OPLATIL
Kontakt 

Registrace na Ministerstvu vnitra ČR proběhla dne: 26. 11. 2004
IČ: 269 82 919

Stanovy klubu zde.

Výbor klubu:
Ivo Žurek, Býšť - kontaktní osoba klubu email Pošta: SK Oplatil, 533 22 Býšť 167 
Jan Horňák
Lenka Prachařová
ing. Petr Novotný
ing. Jaroslav Hanousek

Klub je samostatnou neziskovou organizací, která si klade tyto cíle:

A) Celorepubliková činnost:
1. Informační portál o naturismu NATURISTA.CZ. (Co je to naturismus)
2. Naturistické akce v krytých aquaparcích a bazénech: MISS NATURA 2009 v AQUAPALACE Praha , Aquapark Olešná Aquapark ML Hradec Králové A.
3. Naturistické akce v přírodě - Lesní naturistický běh - Zahájení letní sezony 2009, podpora naturistických aktivit v lokalitách po celé ČR.

B) Činnost v místní lokalitě Oplatil-Hrádek:
1. Rozvoj aktivní ochrany přírody a naturismu v místě svého sportoviště. 
2. Za zachování všech ekologických aspektů zatraktivnit sportoviště, včetně samostatného přístupu do vody. Zachovat přírodní charakter lokality, zamezit vjezdu motorových vozidel.
3. Shromažďovat finanční prostředky na činnost klubu.
4. Pozemek sportoviště získat do svého vlastnictví.
5. V letním období pořádat sportovní a společenské akce pro své členy a jejich přátele.
Květen -Zahájení sezony, červen - Oslava slunovratu, červenec - Turnaj volejbalu, srpen - Turnaj pétanque, září - Zakončení sezony.
6. V zimním období pořádat minimálně 1x za měsíc akce v krytých komplexech ve Všestarech a Aquacentru Hradec Králové, společné n-akce do Babylonu a dalších.

Noví členové
Členem se může stát každý, kdo zaplatí příspěvek nebo přispěje sponzorským darem.
Možnosti forem dárcovství.
Přihláška do klubu emailem webmaster@naturista.cz Uveďte Jméno, data narození, bydliště a kontakt (email, telefon). Členové obdrží adresu pro on-line komunikaci, sdílení informací a fotografií. 

----------------------------------------------------

2005:
Zahajovací schůze: 28. prosince 2004 na horolezecké chatě Malá skála u Turnova (u příležitosti zájezdu do Babylonu) informace, kde budou odsouhlaseny příspěvky na 2005 (návrh: 200 Kč za osobu, 400 Kč za rodinu s dětmi do 16 let), data akcí a bude také zvolen výbor klubu.
31.7.2005 Podána žádost o prodej/pronájem pozemku 394/28 Lesům ČR. 
30.9.2005 Odpověď na žádost. Podrobnosti.

Sponzoři  
ing. Petr Novotný - projektová kancelář  PU * Váhy - Horňák PU * Sauna Athena  UH  

Každý podnikatelský subjekt má možnost poskytnout 2-10% ze svého daňového základu neziskové organizaci. Prostředky věnované SK OPLATIL budou použity na sportovní vybavení, pořádání akcí, dotování zimního n-vyžití členů, rozvoji sportoviště i členské základny. Partner může přispět na KONKRÉTNÍ AKCI. Nehrozí tedy přidělení jeho daru jinému projektu, než on sám zamýšlel. Vše je přesně smluvně ošetřeno.
V případě vašeho zájmu podpořit tuto činnost, kontaktujte nás na tento email: webmaster@naturista.cz. Obratem s Vámi bude sepsána smlouva o sponzorství SK OPLATIL. Přesný popis možností darů a sponzorství podle naší legislativy.
Bankovní účet pro finanční dary a sponzoring:
Poštovní spořitelna 194 363 175 / 0300

NATURISTA
Hlavní strana