NATURISTA
Hlavní strana
       
 
Sportovní klub naturistů  SK Oplatil
Pronájem pozemku 394/28  
Možnost pronájmu pozemku od Lesů ČR v místě naturistické lokality
Interaktivní MAPA OPLATILU   Konktakt

Situace kolem dění na jihovýchodním břehu písníku Hrádek-Oplatil dospěla k momentu podání žádosti SK Oplatil vlastníkovi pozemku 394/28 Lesy ČR s.p. o prodej/pronájem.
Dne 30.9.2005 SK Oplatil obdržel vyrozumění 1377/164/84/312.4/2005 (výňatek):
"Vzhledem k tomu, že pozemek nesplňuje kritéria arondačního programu, není určen k prodeji. Pozemek lze pronajmout SK Oplatil na dobu 5ti let s možností dalšího smluvního prodloužení. Lze pronajmout pozemek celý nebo pouze jeho část (snímek mapy KN hradí SK Oplatil). Cena činí 6,-Kč/m2."  
LS Choceň, Jan Mencák, lesní správce, 26.9.2005

SK Oplatil zastává stanovisko nečlenit pozemek na drobné části, ale sjednotit všechny místní naturisty pod svojí hlavičkou a pozemek pronajmout jako celek. 
Důvody: legitimní zamezení devastace přírody, dodržování zákazu vjezdu motorových vozidel, vytvořit vhodné podmínky pro nerušenou naturistickou rekreaci.

Tímto chceme oslovit všechny, kteří mají zájem na rozkvětu této lokality v ryze přírodním duchu s dobrými perspektivami pro naturistickou rekreaci, aby podpořili SK Oplatil v jeho snaze pozemek získat. 
Možnosti:
1. Členství ve sportovním klubu naturistů SK Oplatil (podrobnosti a stanovy) kontakt 
2. Sponzorství - každá firma má možnost věnovat 3% ze svého daňového základu na neziskové projekty. Formulář sponzorské smlouvy vydáme na požádání.

Z těchto prostředků chce SK Oplatil hradit náklady za pronájem, popř. nákup pozemků: 
394/28 (pod vysokým napětím), 393/46 (sousední břeh písníku) a 393/66 (vchod do vody).
Veškeré informace, podrobné snímky z KN a další detaily sdělíme vážným zájemcům na tomto emailu: KONTAKT

Informace o parcele
Parcelní číslo: 394/28
Výměra: 3031 m2
Katastrální území: Stéblová 755371
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Využití pozemku: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Číslo LV: 6

Vlastnické právo
Jméno adresa podíl
Česká republika 
Právo hospodaření s majetkem státu
Jméno adresa podíl
Východočeské státní lesy Hradec Králové, s.p. Hradec Králové, 50002 
Seznam BPEJ
BPEJ Výměra
Parcela nemá BPEJ