NATURISTA
Hlavní strana

Naturistické lokality
Česká republika

NUDA & NATURA 
Největší forum v ČR

NATURRELAX
Pražští naturisté

Tábor Nodropedů

Východočeští naturisté

ZPRÁVY   Naturistovy cestopisy
Organizovaný naturismus? 
O tom čím napomůže organizace naturistického dění tomuto životnímu stylu
5. dubna 2003
Ivo Žurek 

     Organizace. Brrr. To zní pamětníkům jako pionýrský šátek, olizování známek a vymáhání příspěvků. Současníkům, nevím přesně, ale mám takový pocit, že současníkům slovo organizace, organizovanost neříká nic. 
Naturismus, to je přece naše VLASTNÍ prosluněné odpoledne, kdy si zalezeme do našeho nádherného koutku pláže a celý svět nám může... Jo, 99% populace. Většina lidí má ale po pár minutách, hodinách snahu svůj odpočinek učinit zajímavějším. Někdo si tedy zpestří svoje proleženiny 1-xx Staroprameny, někdo skoukne osazenstvo, někdo by si rád s někým popovídal. A tu už přichází na pořad něco jako shlukování, komunikace, společné zážitky. A společné zážitky lidí se společnými zájmy, to je jistě i pro ty nejzarytější proležence velmi lákavé. No, a aby se lidi společní svými zájmy dali dohromady, tak k tomu slouží organizace :-). Takže dříve než bylo vejce, dokonce i slepice, byla tu komunikace mezi lidmi. 
    Organizovanost českého naturismu zažila svůj historicky nebývalý boom počátkem 90. let. Není divu, rákosníci, kteří se od počátku 70. let krčili před nájezdy příslušníků SNB zažívali po hmmm..., řekněme sametové revoluci, nebývalou euforii a příznivců nefalšovaného naturismu přibývalo po tisících. Vznikla UNA, všichni pracovali zadarmo na časopise, propagaci, dávali interwiev pro média. Naturistických akcí bylo nepočítaně. Jeden by si skutečně pomyslel, že do 21. století už opravdu celé lidstvo vkročí jak je Pán Bůh stvořil. Jak to dopadlo, to dnes vidí každý sám. Po euforii přichází vždycky útlum. Euforie je mimořádný stav ducha, který bohužel není nafukovací. Následně přijde vystřízlivění a na řadě je rozumový úsudek, organizace ;-). Po naturistické euforii v ČR se dostavil útlum v podobě rozpadu na regionální kluby, které dosud působí samostatně. Křetínka u Letovic, Sdružení československých naturistů Ostrava... A tu už nastává nepoměrný rozdíl v kvalitě spolkového života. Zatímco v Ostravě funguje sdružení naturistů na přímo vzorové úrovni, Křetíňáci si s mravenčí pilností budují své nádherné místo u Křetínské přehrady, zbytek naší vlasti upadl do doby temna. A ve tmě, jak známo, se to dosti špatně opaluje. Jistě, éra kapitalismu nám dává makat do úmoru a na relaxaci zbude na minuty počítaný čas, který věnujeme svým nejbližším a sobě. Podle zkušeností se ale i tento čas může velmi příjemně strávit k kolektivu přátel, přijít na jiné myšlenky, obohatit se o zážitky druhých. Setkání Nodropedů jsou toho přímým důkazem a jsou i popudem k větší propagaci organizovanosti naturistického života. 

     Popudem je i organizace nejvyšší, UNA. Osobně jsem byl členem několik let. Poznal jsem v ní hodně dobrých přátel i schopných lidí. Nicméně UNA je vlastně takovou střechou, která by měla sdružovat jednotlivé místní kluby, zprostředkovat informace a ...organizovat. A jsme u toho. Ona taková střecha je veledůležitá věc pro veškeré dění pod ní. Když je děravá, tak na lidi prostě prší, ti se sbalí a jdou domů. Myslím, že jediným úkolem ochotných a schopných lidí je udržovat střechu v pokud možno bezděravém stavu. Na střechu naturistů v ČR má jistě každý svůj názor a může ho buď zveřejnit nebo si ho nechat pro sebe. Co by ale měl každý, komu záleží na rozkvětu naturismu udělat, je svým dílem napomoci tuto střechu udržovat. Od pamětníků osmdesátých let se dovídám, že UNA byla perfektní věc, tak kolem roku 1990. "Pak se do toho pustili Pražáci a ty už mezi sebe nepustí nikoho". K tomu lze jen dodat, že aktivitám všeho druhu jsou vždy dveře otevřeny. UNA je dosti nepružná organizace, kterou je třeba vždy ke žádanému úkonu poněkud postrčit. Pak vykoná, co je žádáno. Mluvím především o WWW prezentaci. Nechci zdlouhavě procházet rubriku po rubrice a poukazovat na nedostatky, zastaralé odkazy, "fórum" z roku raz dva před Kristem. Místo toho jsem dnes podal přihlášku do UNA. Velmi mi záleží na naturismu. Míchne mě jaký zcestný názor má většina lidí na něj a rád bych svým dílem přispěl k jeho osvětě. Rád bych, aby střecha českých naturistů byla pevná a neprodyšná. Internetová prezentace UNA by měla zveřejňovat především zprávy o svojí činnosti. Myslím tím třeba zprávu z nedávno proběhlé Valné hromady. Místo toho se čtenář dočte několik povšechných řádků, ze kterých vyplývá, že "ženám a dívkám bude hrazeno vstupné na nuda plavání". Na dotaz člena vedení, zda úhrada platí i pro mimopražské bazény se mi dostalo stručné odpovědi: "úhrada neplatí ani pro pražské ani pro mimopražské, nemůžeme zvýhodňovat naturistky ve městech, kde jsou nuda bazény před ostatními". To je velmi logické, ovšem proč se tato zvěst uvádí jako usnesení Valné hromady, to zřejmě zůstane již navždy otázkou. 
UNA vydává VELMI kvalitní časopis. NATURISTA. Zná ho každý a při volbě domény pro náš server toto jméno zahrálo velkou roli. Můj návrh je tedy následující: UNA by měla zajišťovat vydávání časopisu a prostřednictvím velmi zkušeného ing. Františka Hájka rozvíjet kontakty se zahraničím. Internetovou prezentaci dělá očividně někdo zcela nezasvěcený, kdo pouze občas zkopíruje z ostatních stránek data a umístí je na svých stránkách. To považuji za zbytečnost a plýtváním peněz z příspěvků členů. 

     Organizování naturistického i jiného života je náročná věc. Vyžaduje mnoho času dobrovolníků, kterým je jejich práce životním vyžitím i uspokojením. Dobrovolníků je pomálu, ale jsou. Vyrůstají z podhoubí, které se snaží pár nadšenců z řad naturistů vytvořit. Nejde vůbec o to, zda jsou z Prahy, Křetínky, nebo Ostravy. Jde o to, aby náš naturistický společný život fungoval, aby se domlouvaly společně termíny, abysme se navzájem ovlivňovali dobrými nápady. Pak se snad stane to, že ke zkušeným pragmatikům, jako je ing. Hájek přibudou opravdoví nadšenci, kteří se zmůžou na víc, než na pouhé kopírování dat z jedněch stránek na druhé. 
DISKUZE na téma: Organizovanost naturismu

Tento článek si dosud přečetlo návštěvníků