Honza Volf

NUDISMUS a NATURISMUS

Existuje jistě více představ o tom, co je podstatou naturismu či nudismu ("N"). Někteří lidé vidí mezi oběma pojmy určitý rozdíl, jiní (zejména asi většina textilní "T"-komunity) je nerozlišují.
Obecně je nudismus zaměřen hlavně na stránku (ne)oblékání,
kdežto naturismus má širší ideové zaměření. Oproti nudismu má naturismus rozšířené ideály týkající se integrace člověka s přírodou.
Německé označení FKK, užívané i mezinárodně doslova znamená kultura svobodného těla, tedy označuje spíš nudismus. Z tohoto zorného úhlu je idejí naturismu navíc kultura svobodného lidství.

Obě formy mají zastánce po celém světě. V některých zemích se již po generace trvající prolínání "T" a "N" stabilizovalo a došlo ke vzájemné symbióze (severské země). V jiných probíhá převratný rozvoj právě v současnosti, kdy třeba počet klubů a členů "Americké asociace pro neoblečenou rekreaci" (AANR) narůstá geometrickou řadou.
Stručné shrnutí rozmanitých názorů by mohlo přinést například následující:

NUDISMUS i NATURISMUS zahrnuje nesexuální přístup k lidskému tělu, racionálně považuje stud za vlastní tělo za nesmysl. Naopak, za důvod ke studu považuje nedostatek nejzákladnějších lidských vlastností, jako jsou vzájemná ohleduplnnost či jednání nedevastující naši planetu. V současnosti své ideály uplatňují převážně v rámci rekreačních aktivit (či pasivit :-)), při jiných činnostech je to zatím přeci jen z důvodu rozmanitých názorů okolí málo obvyklé.

Nejnápadnějším vnějším projevem obou "N" je odložení zásady zakrývání některých částí těla za každou cenu. Pocitu splynutí s přírodou a uvolnění od nelogických svazujících dogmat se tím dosahuje narozdíl od jiných technik (třeba prohánět se krajinou off-roady) při velice nízkých (až nulových :-)) nákladech jak osobních, tak globálních.

Přitom v naturistických zásadách je zásada oblečení přiměřeného situaci, označovaná jako volitelné oblečení (anglicky se označuje CO - Clothing Optional). Jestliže při koupání nebo sledování televize není důvod si cokoliv oblékat, je pro některé sporty nebo práce úplná nahota nepraktická až nebezpečná. Naturisté tedy nebrání tomu, aby si každý podle svého uvážení pro určitou činnost oblékl chrániče loktů, tretry, zástěru nebo kteroukoliv jinou část oděvu.
Poněkud odlišný přístup mají někteří nudisté, trvající na zásadě 100% absence oblečení i při její občasné nepraktičnosti.

ZDRAVOTNÍ DŮVODY
Pro koupání a pobyt u vody bez plavek kromě výše uvedeného existuje i jeden vůbec ne filozofický, zato velice pragmatický zdravotní důvod:
Ti, kteří při koupání v plavkách trpí v důsledku ochlazování schnoucím textilem onemocněními močových cest a okolních orgánů, se na N-plážích jako zázrakem těchto problémů zbavují.

Psychiatr Dr. Jan Zbytovský přidává k tomuto tématu několik argumentů (nahráno ve formátu RealAudio dne 27.6.2005 v 9.30 na ČRo2 Hradec Králové).

Také doktor medicíny MUDr. Radim Uzel přidává k tomuto tématu několik myšlenek.

Někteří lidé mají představu, že odložení oděvu je v rozporu s vírou. Teologický rozbor ukazující nedomyšlenost tohoto názoru nám poskytl doktor teologie.

Pro první orientaci v naturistické i nudistické pospolitosti lze shrnout

    NĚKOLIK JEDNODUCHÝCH PRAVIDEL:
  1. Mít stále na vědomí zásadu vzájemné ohleduplnosti a ekologického jednání.
  2. "N" nemají (alespoň na veřejnosti :-)) nic společného se skupinami zabývajícími se individuálním či skupinovým sexem. Je tedy nutné se na veřejnosti v tomto ohledu "kontrolovat", i když by situace mohla lákat. Pokud už TO opravdu nejde odložit na později, je nutné se aspoň vzdálit do soukromí.
  3. V "kulturnějších" lokalitách, vybavených lavičkami či židlemi, užívat na sednutí osušku či ručník, nejlépe vlastní :-)
  4. Při fotografování (není-li v místě přímo "zapovězeno") myslet na to, že z nejrůznějších důvodů ne všichni chtějí své naturistické nebo nudistické zaměření publikovat veřejně. Je možné volit decentnější záběry, případně si dohodnout souhlas zachycených, zejména nejde-li jen o vaše rodinné fotky.
  5. Pro jakékoliv zde neuvedené jednání inteligentně použít pravidlo č. 1 :-))
idyla
ZPĚT