NATURISTA
Hlavní strana
Sportovní klub naturistů                          
SK OPLATIL
Naturističtí sportovci od Oplatilu na Pardubicku založili samostatný právní subjekt
 Kontakt 

30 zakládajících členů založilo dne 23. října 2004 sportovní klub naturistů pod jménem:

SK OPLATIL

Registrace na Ministerstvu vnitra ČR proběhla dne: 26. 11. 2004

Stanovy klubu zde.

Výbor klubu:
Ivo Žurek, Býšť - kontaktní osoba klubu email Pošta: SK Oplatil, 533 22 Býšť 167 
Jan Horňák
Lenka Prachařová
ing. Petr Novotný
ing. Jaroslav Hanousek

Klub je samostatnou neziskovou organizací, která si klade tyto cíle:

A) Celorepubliková činnost:
1. Informační portál NATURISTA.CZ
2. Naturistické akce v krytých aquaparcích a bazénech: MISS NATURA 2008 v Centru Babylon Liberec, Aquapark ML Hradec Králové.
3. Naturistické akce v přírodě - Letní naturistický tábor u Lipnice nad Sázavou, podpora naturistických aktivit v lokalitách po celé ČR.

B) Činnost v místní lokalitě Oplatil-Hrádek:
1. Rozvoj aktivní ochrany přírody a naturismu v místě svého sportoviště. 
2. Za zachování všech ekologických aspektů zatraktivnit sportoviště, včetně samostatného přístupu do vody. Zachovat přírodní charakter lokality, zamezit vjezdu motorových vozidel.
3. Shromažďovat finanční prostředky na činnost klubu.
4. Pozemek sportoviště získat do svého vlastnictví.
5. V letním období pořádat sportovní a společenské akce pro své členy a jejich přátele.
Květen -Zahájení sezony, červen - Oslava slunovratu, červenec - Turnaj volejbalu, srpen - Turnaj pétanque, září - Zakončení sezony.
6. V zimním období pořádat minimálně 1x za měsíc akce v krytých komplexech ve Všestarech a Aquacentru Hradec Králové, společné n-akce do Babylonu a dalších.

Plán na rok 2005:
Zahajovací schůze: 28. prosince 2004 na horolezecké chatě Malá skála u Turnova (u příležitosti zájezdu do Babylonu) informace, kde budou odsouhlaseny příspěvky na 2005 (návrh: 200 Kč za osobu, 400 Kč za rodinu s dětmi do 16 let), data akcí a bude také zvolen výbor klubu.
31.7.2005 Podána žádost o prodej/pronájem pozemku 394/28 Lesům ČR. 
30.9.2005 Odpověď na žádost. Podrobnosti.

Noví členové
Členem se může stát každý, kdo zaplatí příspěvek a odpracuje jedno jarní a jedno podzimní odpoledne na údržbě a rozvoji sportoviště. Vítány jsou rodiny a smíšené páry.
Přihláška do klubu emailem oplatil@naturista.cz Uveďte Jméno, data narození, bydliště a kontakt (email, telefon). Členové obdrží adresu pro on-line komunikaci, sdílení informací aSauna Athena Uherské Hradiště fotografií. 

Sponzoři  
ing. Petr Novotný - projektová kancelář  PU * Váhy - Horňák PU * Sauna Athena  UH  

Každý podnikatelský subjekt má možnost poskytnout 3% ze svého daňového základuJan Horňák - Váhy, Pardubice neziskové organizaci. Prostředky věnované SK OPLATIL budou použity na sportovní vybavení, pořádání akcí, dotování zimního n-vyžití členů, rozvoji sportoviště i členské základny. 
V případě vašeho zájmu podpořit tuto činnost, kontaktujte nás na tento email: oplatil@naturista.cz . Obratem s Vámi bude sepsána smlouva o sponzorství SK OPLATIL. 
Bankovní účet pro finanční dary a sponzoring:
Poštovní spořitelna 194 363 175 / 0300

NATURISTA
Hlavní strana