Hlavní strana východočeských naturistů NATURISTI
 ve
Všestarech 
NUDA BĚH 
2002
2003 2004 2005 

1. ročník
SLUNOVRAT 2005
Přivítání léta
NUDA VLAK 2005
Projižďka kolem písníku
Pardubicko
Stav na písnících o tomto víkendu a prognóza

19. srpna 2005
Kvalita vody na Pardubicku je v současnosti velmi dobrá
 
Trochu teorie o sinicích, kontrolách kvality, normy apod.  
ARCHIV KONTROL KVALITY VODY na Pardubicku za roky 1999-2003 
Vysvětlivky: IS index - doporučené hodnoty = 2,2
                     Průhlednost vody - doporučené 2, min. 1 metr.
                     Oživení (mikroorganismy)-doporučeno méně než 2.000 mikroorganismů na 1 ml vody


Písníky čisté, přesto opatrně!

Špatné počasí v posledních dvou týdnech významně ovlivnilo stavy organismů v
písnících na Pardubicku. Teplota vody poklesla z nedávných 24 na 20-21
stupňů. To se spolu s malým slunečním svitem výrazně podepsalo na množství
vodních mikroorganismů.

Relativně nejhorší je voda v Mělicích, kde je pouhým okem viditelné velké
množství sinic, tvořící ve vodě jakousi drobnou krupičku. Nejde však o
vysoce toxický druh Microcystis, který zde vládl například loni, ale jeho
trochu méně nebepečného příbuzného Aphanisomenon. Nebezpečná Microcystis
byla letos zatlačena do defenzivy, vyskytuje se jen v malém množství.
Celkový počet organismů poklesl za dva týdny velmi výrazně, z 35 tisíc na
500 v 1 ml. Index čistoty je stále kolem 1,8, průhlednost vody se ale
nezlepšila, je stále jen 1,7 metru, což je na hranici přijatelnosti. Podle
prognózy počasí se bude odvíjet i prognóza naše: Pokud bude pěkně jen v
pátek a pak se na víkend počasí zhorší, vydrží tento stav i počátkem
příštího týdne, nejméně do středy.

Stav na Hrádku je mnohem lepší. I zde si počasí zahrálo s mikroorganismy
nepěknou hru a zredukovalo jejich počty z 80 na bídných 11 v 1 ml, tím se
voda dostala na úroveň téměř pitné vody. Při tomto oživení nelze spolehlivě
výpočtem ani určit index čistoty, nicméně o ni nemusíme zde mít obavy. Z
těch 11 organismů jsou celé 4 sinice, avšak bez nebezpečí pro koupající se.
Průhlednost je zde 3,5 metru a teplota vody 21,5°C. Prognóza je až do konce
léta velmi příznivá a pro letošek se zde již sinicového útoku nebojím.

Stav na sousedním Oplatile je trochu horší, ale bez většího nebezpečí.
Protože vodárenská část již byla oddělena, není ochrana této části nádrže
přilehlé k Hrádku tak výrazná a lze se tu i koupat. Teplota a průhlednost
vody je stejná jako na Hrádku, avšak oživení je podstatně jiné. Index
čistoty dosahuje asi 1,5 - vynikající, počet organismů poklesl ze 750 na 67
v 1 ml. Sinice zde prakticky nejsou přítomny, ale zato jiný organismus,
obrněnky, ovládl pole a soupeří na něm jen s kryptomonádami. To již
naznačuje přicházející podzimní sestavu. Podle okolností by mohlo dojít k
tomu, že pokud by obrněnky prohrály, mohla by voda být mírně cítit
zatuchlinou.


Ing. Jiří Klicpera CSc.
Za Školkou 647, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel-fax-zázn- +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164
NATURISTA
Hlavní strana