Naturisté na Pardubicku a Královéhradecku
Východní Čechy
Naturisti ve Všestarech (HK)
volejbal-sauna-bazén
SLET NUDI
Čarodějnic
2003
NUDA BĚH 
2002
 2003 2004

2005
1.-4. ročník
SLUNOVRAT 
2004
2005
Přivítání léta
PÉTANQUE 
2004 2005
Nejlínější hra pod sluncem

Rok 1999 – 2003 a něco z roku 2004 
ARCHIV výsledků kontrol koupací vody na Pardubicku

Zde uvedené údaje není dovoleno bez souhlasu autora dále zveřejňovat, zpracovávat nebo jinak využívat a slouží jen pro informační potřebu veřejnosti.

 Ó Ing. Jiří Klicpera, CSc. Trochu teorie o sinicích, kontrolách kvality, normy apod.

Popis jednotlivých lokalit může každý přiměřeně použít i v průběhu dalších let pro alespoň orientační odhad kvality vody ke koupání 

Nádrže Hrádek a Oplatil a lokality na Chrudimce, zejména Seč dlouhodobě monitoruji od roku 1973. Pouze v r. 2001 jsem neměl k dispozici vlastní mikroskop a data chybí.

 

Písník Stéblová - Hrádek   AKTUÁLNÍ KONTROLA kvality vody (titulní strana)

Písník Hrádek má na Pardubicku dlouhodobě nejlepší kvalitu vody ke koupání

V roce 1999 se zde pohyboval IS v rozmezí 1,50 až 2,00 a počty organismů 7 - 26 bez výskytu sinic.

Mimořádně teplé jaro roku 2000 rychle ohřálo vodu a urychlilo rozvoj vodní vegetace. Již 24.dubna se odvážlivci koupali na Hrádku ve vodě teplé 16°C, na prvního máje již byla voda teplá 18°C a 8.5. se teplota těsně přiblížila 20 stupňům. V červnu již dosahovala 24 °C, což je jen zřídka dosahováno v nejteplejších letech v červenci. Během první poloviny července ale došlo k výraznému ochlazení, což se projevilo na sníženém zájmu o koupání a poklesem oživení ve vodách. Od druhé poloviny července se však situace rychle vracela do normálu a koupací sezóna vydržela do září, dokonce ještě začátkem října se dalo úspěšně koupat ve volné přírodě.

Stav 20.6. 2000:

Teplota vody je 24 °C, průhlednost vody 4 metry. Oživení vody je velmi slabé, jen kolem 50 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda velmi dobré kvality (IS = 1,9) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy. Návštěvnost v posledních dnech se zde pohybuje i v pracovních dnech přes tisíc osob a kapacita volných ploch je prakticky vyčerpána.

13.8.2000:

Voda se poněkud zhoršila a ochladila, teplota je 23,5 °C, průhlednost vody 2,2 metru. Oživení vody je velmi slabé, jen kolem 50 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda ještě dobré kvality (IS = 1,98) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy.

17.8.2000

Voda má teplotu je 24 °C, průhlednost vody 2,8 metru se trochu zlepšila, hodnota pH je kolem 8. Oživení vody je velmi slabé, stále jen kolem 50 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda stále dobré kvality (IS = 1,92) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy, horší průhlednost než v Mělicích je nyní způsobena těžbou a praním písku.

23.8.2000:

Voda má teplotu 25 °C, průhlednost vody 3,2 metru se trochu zlepšila, hodnota pH je stále kolem 8. Oživení vody je velmi slabé, stále jen kolem 50 - 60 organismů v 1 ml vody. Podle zjištěných biologických indikátorů je voda stále dobré kvality (IS = 1,97) a je bez výhrad vhodná ke koupání. Ve vodě nebyly zjištěny nebezpečné organismy.

Konec srpna a září 2003:

Teplota vody dosahuje kolem 23 – 24°C a průhlednost kolem 3 – 4 metrů. Při kontrole 24.8. bylo spočteno jen 23 producentů v 1 ml, průhlednost 4 metry a IS=1,89. V odběru 29.8. byl zjištěn zvyšující se výskyt sinic, zejména rodu Anabaena. Počet producentů je 108/ml a index IS= 1,97. Současně poklesla průhlednost vody na 2,80 m. Výskyt sinic však ještě není zdraví nebezpečný. Do 8. září se situace dostala opět do normálu, průhlednost byla 3,5 m při poklesu teploty na 23°C a index IS byl 1,97 při počtu jen 95 producentů v 1 ml.

Rok 2002: Obvyklý vývoj, z hlediska sinic byl zjištěno jen zcela ojedinělý výskyt Anabaeny koncem srpna, v té době (24.8.) byla teplota 22°C a oživení 24/ml, IS 1,89 a průhlednost 4 m. Voda se pak ještě prohřála na 24°C 29.8., ale průhlednost již klesala na 2,8 m a oživení šlo na 110/ml. Ještě 8.září se teplota držela ještě na 23°C a kvalita vody byla dobrá – IS stále 1,97 a průhlednost 3,5 m. 

Rok 2003:

Už 25.5. byla teplota vody 21°C a oživení kolem 170 org/ml. IS trochu horší – 2,08 a průhlednost 3,5 m. Pak se kvalita trochu zlepšila (zase tak o moc to nejde) a počty organismů se pohybovaly ve stovkách org/ml. Sinice se objevovaly jen zcela výjimečně, jen koncem srpna se objevilo asi 60 kolonií Microcystis. Průhlednost se držela kolem 2 m a teplota dosáhla až 26°C, ještě 20.9. byla 20°C. Nejvyšší oživení bylo kolem 20.8. – až 900 org/ml. 

Rok 2004:

Na Hrádku byla zastavena těžba písku (ložisko je pro danou techniku vytěženo) a provozovatel upravil pláže na jihovýchodním a západním břehu, děkujeme. Zima byla dlouhá a jaro studené, takže v červnu se do vody ještě nešlo. Jak to vypadalo dál – viz tabulka:

datum

4.7.

20.7.

26.7.

31.7.

 

 

teplota

20

24

24

24

 

 

IS index

2,10

1,99

1,98

1,99

 

 

Průhl. m

3,0

5+

5+

5,5+

 

 

Oživení

16

175

180

635

 

 

 

Do budoucna – čeká nyní Hrádek osud nádrží v Černé u Bohdanče???? (viz dále)

V nádrži Oplatil není zatím vůbec dovoleno se koupat, je chráněným vodárenským zdrojem pro Pardubice. Také pro Hrádek platí přísný zákaz znečišťování, ale některé osoby zde po sobě nechávají celé smetiště, venčí a koupu zde psy a vozí tam do pásma hygienické ochrany Oplatila i motorky, což vše je v rozporu s pravidly hygieny a chování v pásmu vodního zdroje. Tuto vodu pijeme ve skupinovém vodovodu Pardubice a je proto na místě maximální šetrnost k životnímu prostředí v celém prostoru Hrádku! Ani občasné umístění pojízdného bufetu v těsné blízkosti Oplatila neodpovídá předpisu o ochraně vodního zdroje. O mytí motorových vozidel zde již vůbec nemůže být řeč a pokud by někdo takový byl zjištěn, může být na místě tvrdě pokutován. Obecně také platí, že na koupaliště ve volné přírodě by psi neměli mít z bezpečnostních i hygienických důvodů přístup, v žádném případě se nesmějí pohybovat bez vodítka. Pozemky jsou totiž v lesním fondu a volně pobíhající psi bez náhubku mohou být v honitbách odstřeleni.

Přístup psů bez košíků a vodítek na provozované koupaliště má být zakázán jejich provozními řády.

 

Stéblová - Čeperka, písník Gigant:

V roce 1999 se IS pohyboval mezi 1,84 a 2,20 a zatímco z počátku prázdnin zde bylo oživení ve stovkách org/ml, koncem prázdnin zde bylo přes 5000 jedinců sinice Synechococcus.

Stav 21.6.2000:

Voda je zatím ještě přijatelné kvality, i když obsahuje velké množství rozpuštěných huminových látek barvících vodu do žlutozelena. Voda má teplotu 24,5 °C, průhlednost mimo pláž je přes 3 m a hodnota pH se v důsledku silné fotosyntézy vyšplhala přes den k číslům kolem 8. Sinice se zatím nevyskytují. Ve vodě je zatím jen kolem 150 org/ml a IS = 1,93. Očekáváme ale zhoršení.

17.8.2000:

Oživení je zde z písníků nejvyšší, ne však nebezpečné. 550 organismů v 1 ml není nad normu, ale byla zjištěna zárodečná stadia sinic, které zde mohou vytvořit během několika dnů méně příjemnou situaci. Voda je ale zatím čistá, průhlednost je 3,0 m, teplota 24°C a pH 8,0. Návštěvnost je také menší, než na předchozích dvou písnících.

 

Písník Franťák Stéblová

Nově zprovozněná nádrž byla v roce 2003 teplá kolem 24°C, průhlednost kolem 2,5 až 3,5 m s indexem čistoty 1,8 – 2,0. Počty organismů se pohybují kolem 150/ml, oživení je podobné jako na Hrádku, ale při intenzivním přikrmování ryb začne nádrž rychle stárnout a kvalita vody se bude zhoršovat, čeká ji osud písníků v Černé u Bohdanče.

 

Písník Mělice:

V roce 1999 byl IS 1,51 až 2,00 a počty organismů nepřevýšily obvykle 1.000, většinou však jen do 500 ks/ml. Bylo zjištěno nejméně 8 druhů sinic, hlavně rody Microcystis a Anabaena.

Stav 20.června 2000:

Teplota 24,5 °C, průhlednost 3,5 m, voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,82) a neobsahuje zatím sinice, na které jsou některé osoby citlivé. Výskyt sinic se však dá očekávat již v nejbližších týdnech, zárodečná stadia jsou již ve vodě identifikována. Oživení je více než dvojnásobné proti Hrádku - kolem 100 organismů v 1 ml vody a také zde je návštěvnost velmi vysoká. I v pracovních dnech je možno napočítat kolem 500 aut a další návštěvníci přijíždějí na kolech i vlakem.

První sinicové maximum proběhlo v Mělicích již počátkem července. Bývá zde k zastižení rod Microcystis: 

13.8.2000:

Voda je zatím velmi dobré kvality, i když se pomalu zhoršuje. Teplota je 23,5 °C, průhlednost 3,2 m, voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,97) a neobsahuje zatím ještě sinice, na které jsou některé osoby citlivé. Další zvýšený výskyt sinic se však dá očekávat již v nejbližších dnech, zárodečná stadia jsou již opět ve vodě identifikována. Oživení je vyšší než na Hrádku - kolem 250 organismů v 1 ml vody a také zde je návštěvnost velmi vysoká. Kempuje se naplno.

17.8.2000:

Teplota je 24 °C, průhlednost 4 m, pH je 7,5 - voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,98) a neobsahuje zatím ještě sinice, na které jsou některé osoby citlivé. Nebezpečí sinic stále trvá, výskyt se dá očekávat již v nejbližších dnech. Oživení je také stále vyšší než na Hrádku - kolem 400 organismů v 1 ml vody a počty stoupají.

23.8.2000:

Teplota stoupla již na 24,5 °C, průhlednost 4,3 m, pH je na hodnotě 8 - voda je vhodná ke koupání podle biologických kriterií (IS = 1,91) avšak obsahuje již předpovězené sinice v sortimentu 4 druhů, na které jsou některé osoby citlivé. Výskyt sinic není zatím celkově příliš vysoký, kolem 100 kolonií v 1 ml. Oživení je ale stále celkově vyšší než na Hrádku - kolem 250 organismů v 1 ml vody a zjištěné množství sinic již může vyvolávat kožní reakce, identifikován je jeden velmi výrazný případ.

Rok 2003:

Teplota vody byla již v polovině června 26°C a již tu bylo kolem 600 kolonií sinic na 1 ml. Pak jejich počet trochu klesl, ale již počátkem srpna překročil 22.000 kolonií v 1 ml. Průhlednost klesala až na 1,5 m dne 14.8., pak se stav trochu zlepšil. Až do konce prázdnin nekleslo oživení pod 5.000/ml, a ještě 20.9. měla voda 19°C a 275 org/ml. Index čistoty byl stále kolem 1,8. Průhlednost se v září zvýšila na 2,8 m.

Rok 2004:

Chladné jaro nechalo nádrž odpočinout a po oteplení měly organismy živiny naservírované pěkně na sluníčku, které již svítilo dost dlouhou dobu. Během prázdnin se voda začala rychle kazit:

datum

20.7.

26.7.

31.7.

 

 

 

teplota

24

24

24

 

 

 

IS index

1,81

1,85

1,9

 

 

 

Průhl. m

3,2

2,5

1,8

 

 

 

Oživení

420

1135

9350

 

 

 

Koncem července prudký nárůst sinic. Voda začíná být nebezpečná pro citlivější osoby.

 

Černá u Bohdanče - Velká Černá:

Tento nynější rybník byl původně velmi pěkným a čistým písníkem, vytěženým počátkem 60. let. Ještě v r. 1964 zde byla voda obdobné kvality a složení, jako na Hrádku. Následovaly však zásahy směřující k zavedení rybářského ráje a zábavně obchodní aktivity, vedoucí k prudkému a nevratnému zhoršení kvality vody. Osud této nádrže je výstražným příkladem, jak špatně může dopadnout krásná a čistá nádrž. 

V r.1999 bylo zjištěno IS 1,7 až 1,94 a počty organismů 1.300 až 5.300 v 1 ml. Voda má stále malou průhlednost – kolem 1,0 m, obsahuje sinice a celkové oživení je běžně nad 1500 org/ml a je nevhodná ke koupání. Bohatá rybí obsádka má za následek rychlý kolotoč živin a velkou tvorbu fyto- a zooplanktonu.

Výsledky 21.6.2000

Teplota vody na pláži u bufetu je 25,5 °C, ale průhlednost vody klesá, je kolem 1 m. Zabarvení vody je olivově zelené v důsledku silného oživení - ve vodě je kolem 2.500 org/ml, z toho je téměř 1.000 v neidentifikovatelných koloniích, které své tajemství teprve vydají, zbylých 1.500 org/ml neobsahuje nebezpečné sinice, ty však čekají na příležitost. Index saprobity je 1,95. Hodnota pH se v důsledku silné fotosyntézy vyšplhala přes 8,5. Klasifikace: Zeleninový bujón nevhodný pro koupání, ale ráj pro děti, pokud netrpí alergií.

Stav 23.8.2000:

Teplota vody na pláži u bufetu je 25°C, ale průhlednost vody klesá, je kolem 1 m. Zabarvení vody je olivově zelené v důsledku silného oživení - ve vodě je kolem 2.500 org/ml, dominují sinice v počtu přes 1.500 kolonií v 1 ml. Na hladině je sinicový vodní květ a voda není již ani trochu vhodná ke koupání, a to ani v noci. Index saprobity je 2,0 a hodnota pH je 7,5. Klasifikace: Stále zeleninový bujón nevhodný pro koupání.

 

Černá u Bohdanče - Malá Černá:

V roce 1999 bylo zjištěno IS kolem 1,9 a počty organismů do 600/ml. Malá průhlednost a velký výskyt sinic – naprosto nevhodná voda pro koupání. Historie této nádrže je stejná jako u sousední Velké Černé, jen se živinami je to snad ještě horší.

Výsledky 21.6.2000:

Teplota vody i oživení dosahují rekordních úrovní. Naměřená teplota byla také rekordní - celých 26 °C, to je více, než současně ve středomoří. Kvalita je ovšem neporovnatelná, průhlednost vody nepřesáhne 1 m a hodnota pH se vysunula až na 9,5. Zabarvení zřejmě huminovými látkami je značné a celkové oživení 1.750 org/ml se blíží limitu EU. Za dosavadního složení nehrozí ale zatím nebezpečí poškození zdraví. V planktonu kralují obrněnky, které jsou zřejmě neškodné.

Stav 23.8.2000:

Teplota vody i oživení dosahují rekordních úrovní. Naměřená teplota byla 25,5°C, červnový rekord zatím nebyl dosažen. Kvalita je ovšem neporovnatelná, průhlednost vody stále nepřesáhne 1 m a hodnota pH je stále 9,5. Zabarvení je značné a celkové oživení 1.350 org/ml je dost vysoké. I zde již ale sinice vytvořily na hladině pěkný vodní květ a tak je voda pro koupání nevhodná.

 

Holice, kemp Hluboký:

V roce 1999 byla kvalita vody lepší: IS byl 1,73 až 1,83 a počty org/ml do 300.

Stav 11.7.2000:

Voda je nadměrně oživená, obsahuje přes 2.000 org/ml a je zabarvená žlutozeleně, teplota 19°C, IS je 2,26. Průhlednost je ve vodě jen 0,7 m. Převažují rozsivky a krásnoočka. Voda vůbec není vhodná ke koupání, zato se může dařit rybolov, pokud ovšem nebudou dřív úspěšnější kachny nebo labutě.

Stav 13.8.2000:

Voda je stále nadměrně oživená, obsahuje přes 1.500 org/ml a je zabarvená žlutohnědě, teplota již přes 23°C, IS je 1,91. Průhlednost je ve vodě jen 0,6 m, klesá. Převažují rozsivky a krásnoočka. Voda není vhodná ke koupání. Od r. 2003 je nádrž sledována hygienickou službou.

 

Koupaliště Veliny:

V roce 1999 bylo zjištěno IS 1,50 a 230 org/ml.

Stav 11.7.2000:

Voda je prakticky bez oživení (3 org/ml zřejmě zanesené vodním ptactvem odjinud) v důsledku extrémní hodnoty pH 11. Teplota je 18,5°C a průhlednost přes 3,5 m, ale voda v důsledku nepřirozeného zásahu není pro koupání vůbec použitelná.

Stav 13.8.2000:

Voda je stále málo oživená (243 org/ml) ale pH dosahuje stále extrémní hodnoty 11. Teplota je 23°C a průhlednost přes 3,5 m, IS je 1,91, voda je velmi čistá, ale nevyhovuje předpisu pro koupání.

 

Koupaliště Horní Jelení:

V roce 1999 bylo zjištěno IS 2,03 a kolem 400 org/ml.

Stav 11.7.2000:

Obecní úřad označil koupání jen na vlastní nebezpečí, protože i zde je průhlednost vody jen 0,8 m a hodnota pH je vysoká (10,5 zřejmě v důsledku přírodní fotosyntézy). Teplota je 19°C a IS 1,51 ukazuje na sice nepatrné znečištění, zato počet téměř 10.000 org/ml je velmi vysoký a hovoří o nadbytku živin a dobrých podmínkách pro řasy. Dominují krásivky Cosmarium. Voda není pro koupání skutečně příliš vhodná, ale ještě zůstává v kapalném stavu.

Stav 13.8.2000:

Trvá koupání jen na vlastní nebezpečí, protože i zde je průhlednost vody jen 0,8 m a hodnota pH je vysoká (10,5 také zřejmě v důsledku přírodní fotosyntézy). Teplota je 23°C a IS 1,32 ukazuje na sice nepatrné znečištění, zato počet stále kolem 10.000 org/ml je rekordní a hovoří o nadbytku živin a dobrých podmínkách pro řasy. Dominují stále krásivky Cosmarium a rybí potěr. Areál koupaliště je pěkný a voda by si zasloužila lepší péči, jinak je z areálu jen chovný rybník. Voda stále není vhodná pro koupání.

 

Loučná v Sezemicích:

V roce 1999 bylo zjištěno IS kolem 1,75 - 2,05 a počty organismů do 250/ml. Teplota vody jen kolem 16°C.

Stav 11.7.2000:

Nad soutokem s Labem se často mnoho lidí koupe, ačkoliv zde voda skutečně nemá vhodnou kvalitu. Má našedlou barvu, obsahuje velmi mnoho rozkládajících se organických zbytků (z obecních kanalizací?) a proti loňsku ve stejném období má i horší kvalitu. Teplota je pouze 14°C, průhlednost 0,9 m a IS je 2,12. Koupání se zde proto vůbec nedoporučuje.

Stav 13.8.2000:

Proti loňsku ve stejném období má voda stále horší kvalitu. Teplota je pouze 14°C, průhlednost 0,9 m a IS je 2,12. Koupání se zde vůbec nedoporučuje.

 

Břehy, rybník Buňkov

V roce 1999 se IS pohyboval v rozmezí 1,90 až 2,10, nejmenší zjištěné počty byly počátkem prázdnin 2.840, uprostřed prázdnin již ale 18.300 a do konce prázdnin stále přes 5.000 organismů v 1 ml vody!

Stav 13.8.2000:

Zdejší voda si zaslouží zvláštní pozornosti. Průhlednost v rybníce je pouze 0,4 m v důsledku silné produkce řas - je jich tu hodně přes 5.000 v 1 ml, z toho třetina jsou sinice, které začínají v našich vodách v této době kulminovat. Teplota vody je rekordní - 26°C, ale IS je 2,12. S ohledem na oživení voda není vhodná pro koupání, ale dá se v ní alespoň jezdit na nejrůznějších kocábkách a šlapadlech a svědčí husám a kachnám.

Stav 23.8.2000:

Průhlednost v rybníce opět dále poklesla a je již pouze 0,25 m v důsledku silné produkce řas - je jich již přes 6.000 v 1 ml, z toho polovina jsou sinice, které v našich vodách nyní kulminují. Teplota vody poklesla na 25°C, ale IS je 1,98. S ohledem na oživení voda vůbec není vhodná pro koupání, ale stále ještě se v ní alespoň dá stále ještě jezdit na kocábkách a šlapadlech a svědčí i nadále husám a kachnám. Obsah rybníka ještě zůstává v kapalném stavu. Při posledním odběru zde přežívali dokonce i parašutisté při výcviku, ačkoli byly zjištěny nejméně 3 druhy sinic (Merismopedia punctata, Microcystis aeruginosa a M. wesenbergii) ve slušných koncentracích.

Poznámka: Protože starosta obce mne chtěl žalovat pro odhánění návštěvníků kempu a snížení tržeb špatným hodnocením vody, ukončil jsem sledování tohoto kačeňáku, ale na kvalitu vody to pozitivní vliv mít nebude.

 

A o kvalitě vody v jiných místech - všeobecně:

Písník Březhrad

Stav 11.7.2000:

Bylo nalezeno jen málo přes 100 org/ml a celkové oživení je dlouhodobě velmi podobné Hrádku. Nebyly zjištěny žádné nežádoucí organismy. Teplota vody byla ovšem již jen 20°C a IS je 1,87. Voda je koupání zatím stále velmi vhodná. Protože mi někdo z místních poškrábal auto přes označení hřebíkem, přenechal jsem monitoring hygienické službě od r. 2003.

 

Chrudimka v Nemošicích

IS se pohybuje kolem 2,1 a počty organismů kolem 500/ml. Průhlednost bývá kolem 1 - 1,5 m, počty sinic velmi nízké. Teplota bývá jen do 20°C. Pro koupání málo vhodná.

 

Pardubice - Staré Labe Cihelna, za koupalištěm:

Voda bývá kolem 20°C teplá, IS kolem 2,1 a počty organismů kolem 3.000/ml, malé počty sinic. Pro koupání na hranici použitelnosti.

 

Pardubice, Labe nad zdymadlem (loděnice)

Po spuštění ČOV Hradec Králové a dalších čistíren se kvalita vody v Labi zlepšuje, ale pro koupání není ještě moc vhodná. IS v létě bývá kolem 2,1 a počty organismů kolem 2.000/ml. Ve spektru jsou obvykle i sinice, teplota jen někdy překračuje 20°C.

 

Koupaliště Choltice

V r. 1999 bylo zjištěno velmi oživení 400 - 2.000 or/ml a IS 1,1 až 1,4. Voda měla velmi nízkou teplotu i průhlednost. Pro koupání studená, jinak kvalitativně přijatelná, s velmi specifickým oživením.

Mimo okres Pardubice?

 

Nádrž Seč na Chrudimce

Na Seči je je v době prázdnin pravidelný výskyt sinice Microcystis (obsahuje toxin microcystin LR) Jestliže uvidíte drobné jehličky nebo chomáčky, pozor na ně! Jinak tu má ve zvyku převažovat čistomilná rozsivka Asterionella formosa. Index kvality vody se pohybuje kolem 2,0 a počty organismů obvykle do 500/ml. Pro koupání použitelná s výhradami při výskytu sinic. Od r. 2003 je nádrž povinně monitorována hygienickou službou.

 

Rybníky Kraskov (dolní rybník)

Kvalita je málo vhodná pro koupání, daří se rybolov. Počty organismů kolem 5.000/ml, IS kolem 2,1. Převažují zelené řasy.

 

Konopáč u Heřmanova Městce

Koupaliště velmi atraktivní, voda má velmi specifické složení a oživení, dominují speciální dvojčatkovité řasy (krásivky) rodu Cosmarium. Voda bývá poměrně dobré kvality, IS kolem 1,8 a počty do 500 org/ml, ale chladnější. V některých obdobích ale klesá průhlednost v důsledku vyššího oživení. Nebývají zde nebezpečné sinice. Pro koupání použitelná.

 

Zde uvedené údaje není dovoleno bez souhlasu autora dále zveřejňovat, zpracovávat nebo jinak využívat a slouží jen pro informační potřebu veřejnosti.

 
Ó Ing. Jiří Klicpera, CSc. Nezávislý ekolog a soudní znalec

Tel/fax 466 921 106 mobil 602 649 164

 klicpera@iol.cz   http://web.telecom.cz/inzenyrska.ekologie  
Odkazy: www.sinice.cz 

NATURISTA
Hlavní strana

Naturistické lokality
Česká republika

NUDA & NATURA 
Největší forum v ČR

NATURRELAX
Pražští naturisté

Tábor Nodropedů

Východočeští naturisté