Hlavní strana východočeských naturistů NATURISTI
 ve
Všestarech 
NUDA BĚH 
2002
2003 2004 2005 

1. ročník
SLUNOVRAT 2004
Přivítání léta
Pétanque 2004
Turnaj kuličkářů
ARCHIV KONTROL KVALITY VODY 2004
Na Oplatilu-Hrádku dochází ke snižování organismů!
 
Trochu teorie o sinicích, kontrolách kvality, normy apod.  
ARCHIV KONTROL KVALITY VODY na Pardubicku za roky 1999-2003 
Vysvětlivky: IS index - doporučené hodnoty = 2,2
                     Průhlednost vody - doporučené 2, min. 1 metr.
                     Oživení (mikroorganismy)-doporučeno méně než 2.000 mikroorganismů na 1 ml vody

Kontrola kvality vody, rok 2004 copyright Ing. Jiří Klicpera, CSc.     WWW     klicpera@iol.cz 

Hrádek si drží vysoký standard, voda má stále nebývale vysokou průhlednost Jak to vypadalo dál – viz tabulka:

datum   4.7. 20.7. 26.7.   31.7. 7.8.  26.8. více aktuálních podrobností
teplota   20   24 24 24 24 21,5
IS index 2,10 1,99 1,98 1,99 1,98 1,95
Průhled vody m 3,0 5+ 5+ 5,5+ 5,5+ 3+
Oživení 16   175 180 635 300 málo ;-)

Vysvětlivky: IS index - doporučené hodnoty = 2,2
                     Průhlednost vody - doporučené 2, min. 1 metr.
                     Oživení (mikroorganismy) - doporučeno méně než 2.000 mikroorganismů na 1 ml vody
 
Trochu teorie o sinicích, kontrolách kvality, normy apod. * ARCHIV KONTROL KVALITY VODY na Pardubicku za roky 1999-2003 ZDE 

 

2004:
26. srpna 2004

Voda je lepší - sinice jsou na ústupu

Podle měření provedených v tomto týdnu se voda v písnících na Pardubicku již
začala ochlazovat, ale také se významně zlepšila její kvalita. Zatímco
Hrádek a písníky v okolí se vyznačují stále vysokou kvalitou vody nyní s
teplotou 21,5 °C, se stabilním indexem čistoty kolem 1,95 a průhledností
přes 3 metry, byla voda v Mělicích v uplynulých dvou týdnech v kritickém
stavu a ten nyní pominul. Bez obav se můžete jít koupat v Mělicích do
velkého i malého písníku. I zde byla ještě ve středu teplota 21-22°C, ale
kvalita vody se prudce zlepšila, sinicové maximum odeznělo a lze se nyní
koupat zcela bez problémů, i když menší množství sinic ve vodě ještě je. Ve
srovnání s minulými 27 tisíci je nyní necelých 600 org/ml přímo nádherné,
voda má průhlednost právě doporučené 2 metry a index čistoty je 1,73, což je
o dost lepší číslo, než na Hrádku.
Zadní písník v Mělicích (menší) má oživení dokonce jen kolem 200 org/ml a
index čistoty 1,66, což je hodnota u nás dlouho neviděná. Druhové složení v
obou nádržích je pestré a tedy poměrně stabilní a nedá se čekat nějaká
prudká změna.
Pokud bude o posledním prázdninovém víkendu trochu přijatelné počasí, je
možno strávit i ve vodě v Mělicích libovolně dlouhou dobu bez problémů.

Koupání před víkendem 14.-15.8.2004
V posledních dnech sluníčko pěkně připalovalo a teplota vody ve všech
nádržích na Pardubicku již dosáhla 25°C. Vodním organismům se dařilo.
Zatímco v písnících kolem Ždánic severně od Bohdanče je vše v pořádku a
kvalita vody je na jedničku (Oplatil, Gigant, Franťák), nejnavštěvovanější písník v Mělicích je na tom již dost špatně, ne však zoufale. Podle předpovědi se voda mírně zhoršila v průhlednosti a oživení dospělo nad loňský rekord: 
Celkově je zde v 1 ml asi 28.000 organismů nepočítaje plavce a z toho je přes 27.000 jen sinic. Ta ošklivá a zlá Microcystis zatím nepřevládla a je držena zpět svou příbuznou
Merismpoedií. Celkem je ale identifikováno spolehlivě na 6 druhů sinic, ale
žádná zatím není tak nebezpečná, jako obávaná Microcystis. Index kvality
vody v Mělicích ve středu 1,89 a průhlednost vody je stále jen 1,5 metru.
Očekávaná změna počasí koncem týdne může přinést změnu i v oživení nádrží,
pouze v Mělicích a na Gigantu však můžeme čekat změnu k horšímu. V Mělicích
je třeba již skutečně vážně uvažovat o tom, že voda není pro koupání moc
vhodná, dokonce už opravdu nesplňuje kriteria naší ani evropské normy . A na
závěr ještě ta dobrá a optimistická zpráva: Útěchou pro vodychtivé
návštěvníky může být dnes to, že ve vodě zatím není přítomen ten
nejnebezpečnější druh sinic. Ale možná již příští týden....

Víkend 7. - 8. 8. 2004
Hrádek
si drží vysoký standard, voda má stále nebývale vysokou průhlednost -
přes 5,5 metru a počty organismů se v posledních dnech poněkud snížily, je
tam jen asi 300 org/ml, zatímco před týdnem to bylo kolem 630. Nejsou zde
žádné sinice a voda má kvalitu Jadranu, jen není tak slaná. Teplota vody
24°C a index čistoty 1,98. Celkově lze vodu stále hodnotit jako vynikající.
V sobotu se na nudistické pláži u lesa pod vysokým napětím konal turnaj v
petanque a ve volejbalu.
Prognóza pro plavce: Stále vynikající voda.

Voda v Mělicích bude zajímat více ty, kteří si libují v plavkách a na
vodních lyžích. Absolutně zaplněná parkoviště i okolní plochy po celý týden
dávají tušit, že sezóna u vody skutečně vrcholí. Jak jsme zde na tom se
sinicemi? Celkově jich podle prognózy proti poslední neděli mírně přibylo,
ale ne v těch druzích, které jsou nejnebezpečnější. Dokonce i obávaná
Microcystis se vyskytuje jen v té umírněnější podobě, převažuje droboučká a
skoro neviditelná sinice jménem Merismopedia, která ostatním organismům
sebrala vše k jídlu a dokonce dokázala zastínit vodu tak, že průhlednost
poklesla jen na 1,4 metru. Znamená to, že v hloubce kolem 3 metrů mají
zelené organismy málo světla a stěhují se k hladině. Tam se pohybuje nyní
kolem 10.200 org/ml, z toho je 7800 sinic.
V Mělickém písníku je index čistoty 1,90 a teplota rovněž 24°C. Zatím bych
osobně neviděl důvod k zákazu nebo nedoporučení koupání, i když voda zcela
nesplňuje evropské a naše předpisy. Oživení je na hranici přijatelnosti, ale
přítomné druhy jsou indikátory velmi čisté vody a nebál bych se tam ještě
jít vykoupat.
Prognóza: V příštím týdnu lze očekávat stabilizovaný stav nebo mírný nárůst
počtu organismů, v některých zátokách a na některých plážích by se event.
mohl za mírného větru objevit nafoukaný vodní květ - drobné světlezelené
vločky. V takovém případě do vody raději nevstupovat a spokojit se s
rybářským prutem na břehu, ale i pro rybáře je třeba říci, že ryby v době
vodního květu špatně berou a nejsou moc dobré...

Po návštěvě na dalších lokalitách mohu uklidnit koupající se, že zatím jsou
v pořádku všechny písníky severně od Lázní Bohdaneč, tedy nejen Hrádek s
minimálním oživení a znovu ověřenou rekordní průhledností 5,8 metru. Také
písník Franťák vedle Oplatila má stále vodu velmi vysoké čistoty a se slabým
oživením bez obávaných sinic. Teplota je 24°C, index čistoty vody 1,98 a
počet organismů v 1 ml vody je pouhých 32, to je jen asi desetina toho, co
na Hrádku.
Sousední Gigant, nejstarší z koupacích písníků v této oblasti, má oživení
již výrazně vyšší, asi 1200 organismů v 1 ml. Tentokrát je voda ale velmi
pěkná, až překvapivě neobsahuje zatím žádné sinice a koupání je zcela bez
nebezpečí. Index čistoty je také 1,98 a teplota 24°C jako všude v těchto
dnech.
Prognóza: Franťák bez problémů i nadále, na Gigantu se dají sinice očekávat,
ale ne dříve než kolem 20. srpna. Záleží to na počasí, pokud by se zhouplo
počasí, bude se ve všech písnících měnit sestava organismů. Za současného
stavu vydrží patrně i Mělice v kvalitě na hraně přijatelnosti. Teplota vody
asi s ohledem na noční chlad asi již výše nepůjde, spíše se bude prohřívat
do hloubky. Pokud dojde k ochlazení vzduchu za jasných nocí, dají se již
očekávat noční a ranní mlhy v okolí všech vodních ploch.
Zpravodajství, pokud je právě aktuální, přadáváme také tisku a do Českého
rozhlasu Pardubice na 104,7 FM. V sobotních odpoledních zprávách jsme se
dostali dokonce na první místo, před prezidenta Václava Klause.


Přeji dobré koupání bez nepříjemností.

Ing Jiri Klicpera PhD
Za Skolkou 647
533 41 Lazne Bohdanec Czech Republic
tel.,fax: +420 466 921 106 mobil +420 602 649 164

http://web.telecom.cz/inzenyrska.ekologie 
Inženýrská ekologie - Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Odpady,
Ochrana životního prostředí,
Konzultace a poradenství v chemii a ekologii, Hodnocení vlivů na životní
prostředí (EIA), Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, Nakládání s
nebezpečnými chemickými látkami, Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

NATURISTA
Hlavní strana

Naturistické lokality
Česká republika

NUDA & NATURA 
Největší forum v ČR

NATURRELAX
Pražští naturisté

Tábor Nodropedů

Východočeští naturisté